Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wprowadził nową ofertę kredytową dla wspólnot mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bps.01.400x102Kredytem Wspólny Remont można sfinansować nakłady inwestycyjne związane z modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości.

Wspólnoty mogą liczyć na refinansowanie przez Bank BPS wydatków poniesionych na realizację inwestycji z własnych środków, jak również na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku. Niezmiennie wspólnoty mogą skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach, tj. z premią termomodernizacyjną lub remontową BGK.

– Bank BPS udziela kredytów dla segmentu wspólnot mieszkaniowych od 2006 roku. Bieżąca oferta obejmuje 20-letni okres kredytowania z minimalną kwotą kredytu 10 tys. złotych i okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Wprowadzono także elastyczne formy spłaty kredytu dopasowane do harmonogramu inwestycji, zarówno w ratach równych jak i malejących. Kredyt daje możliwość finansowania aż do 100% wartości inwestycji. Co ciekawe – kredyt Wspólny Remont może finansować przedsięwzięcia inwestycyjne wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego partycypująca w kosztach inwestycji – mówi Arkadiusz Zwierzchowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą Banku BPS.

Ofertę uzupełnia akcja promocyjna dla nowych klientów. W czasie jej trwania wspólnoty mieszkaniowe nie zapłacą nic za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz bezpłatnie będą mogły dokonywać wpłat gotówkowych na rachunek bankowy. Również za 0 złotych Bank rozpatrzy wniosek o Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont. Warunkiem skorzystania z Oferty Promocyjnej jest zawarcie z Bankiem Umowy Ramowej o prowadzenie rachunku. Oferta promocyjna będzie obowiązywała do 31 marca 2016 r.

Kredyt Wspólny Remont:

  • Dla wspólnot mieszkaniowych, które funkcjonują co najmniej 6 miesięcy

Można przeznaczyć go na:

  • nakłady inwestycyjne związane z nieruchomością  będącą w zasobach wspólnoty
  • refinansowanie wydatków poniesionych przez wspólnotę ze środków własnych
  • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku
  • Maksymalna kwota kredytu – uzależniona od zdolności kredytowej wspólnot
  • Minimalna kwota kredytu – 10 000 złotych
  • Możliwość sfinansowania kredytem 100% inwestycji
  • Okres kredytowania – 240 miesiące
  • Waluta – PLN

Źródło: Bank BPS