Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wprowadził kredyt Unia Biznes dla nowego rozdania środków unijnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bps.01.400x102Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

– Kredyt Unia Biznes został stworzony z myślą o aktywnym włączeniu się w system wydatkowania środków unijnych, które przyznano Polsce na lata 2014 – 2020. Jest produktem nowoczesnym. Daje możliwość sfinansowania inwestycji realizowanych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i rolnika. Inwestycji technologicznych, ekologicznych, turystycznych czy też badawczo – rozwojowych. Założenia kredytu Unia Biznes to zdrowy kompromis, łączący w sobie zarówno wymagania nakładane na Banki przez regulatorów, jak również wymagania związane z pracochłonną procedurą aplikowania o środki unijne – mówi Arkadiusz Zwierzchowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Banku BPS.

Atuty Kredytu Unia Biznes:

  • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
  • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację
  • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia
  • okres kredytowania do 15 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  • możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
  • dostępność kredytu w PLN, EUR, USD

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.