Bank Pekao wypłaci 19,2 zł dywidendy na akcję

Bank Pekao wypłaci 19,2 zł dywidendy na akcję
Fot. stock.adobe.com / mino21
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao SA zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 5,04 mld zł, co daje 19,2 zł na akcję.

Dywidenda pochodzić ma z niepodzielonej części zysku netto banku za 2019 rok w wysokości 1,68 mld zł oraz części zysku za 2023 rok w kwocie 3,35 mld zł.

Zysk netto banku w 2023 roku wyniósł 6,72 mld zł. Pozostała część ubiegłorocznego zysku trafi na kapitał rezerwowy (1,69 mld zł), a kwotę 1,68 mld zł pozostawiono niepodzieloną.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 24 kwietnia, a termin jej wypłaty na 10 maja 2024 roku.

Za 2022 rok bank wypłacił 5,42 zł dywidendy na akcję, co dało łączną kwotę dywidendy na poziomie 1,423 mld zł.

Akcjonariusze powołali nowych członków rady nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na członków rady nadzorczej Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego, Bartosza Grześkowiaka, Radosława Niedzielskiego, Jacka Neściora, Artura Nowak-Far, Artura Olecha, Roberta Sochackiego i Annę Wawrzyńczak-Palynyczak.

Członkowie ci zostali wcześniej zgłoszeni przez PZU i PFR, akcjonariuszy Pekao.

Akcjonariusze zdecydowali o przerwie w obradach do 16 maja. Po przerwie głosować mają w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku dla członków zarządu i członków rady nadzorczej banku.

Źródło: PAP BIZNES