Bank Pekao potwierdza 3,21 zł dywidendy na akcję, po otrzymaniu zalecenia z KNF

Bank Pekao potwierdza 3,21 zł dywidendy na akcję, po otrzymaniu zalecenia z KNF
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki dywidendowej banku w II poł. 2021 r., według której Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd Banku stwierdził, że wobec spełnienia się warunku wypłaty dywidendy ‒ zgodnie z decyzją czerwcowego walnego zgromadzenia ‒ 74,8% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł została przeznaczona na dywidendę, której wysokość wyniesie 3,21 zł na akcję.

„Stosownie do zalecenia KNF Bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym (…) wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF zaleciła mBankowi niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok

„Jesteśmy bankiem o wysokim wskaźniku dywidendowym. Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią” – powiedział PAP Biznes prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

„Dziś wracamy do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. A nasza silna pozycja kapitałowa pozwoliła nam założyć w naszej strategii do 2024 roku wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku, w każdym roku jej obowiązywania. Przy tym oferujemy również inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu” – dodał.

Wyjątkowo nie wypłaciliśmy dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią

11 czerwca 2021 r. akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o podziale zysku netto za 2020 rok, zgodnie z którym Bank wypłaci 3,21 zł dywidendy.

Wypłata uzależniona jest stanowiska KNF dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie br. oraz zalecenia nadzorczego KNF wobec polityki dywidendowej Pekao w II połowie 2021 roku.

Bank podał 16 lipca, że jego Zarząd, stosownie do uchwały w sprawie podziału zysku, podjął uchwałę dotyczącą poszczególnych warunków wypłaty dywidendy określonych w uchwale w sprawie podziału zysku.

Czytaj także: Spółki z GPW w tym roku chcą przeznaczyć na dywidendy o ok. 45 proc. więcej środków niż w 2020 r.

„W Uchwale Zarządu Zarząd Banku stwierdził, że:

1) spełnieniu uległ warunek wypłaty dywidendy 75% określony w uchwale w sprawie podziału zysku,

2) w związku ze spełnieniem się warunku wypłaty dywidendy 75%, nie spełniły się: warunek wypłaty dywidendy 50% oraz warunek wypłaty dywidendy 25%, określone w uchwale w sprawie podziału zysku” ‒ czytamy dalej.

Oznacza to, że 74,8% zysku netto banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł przeznaczona została na dywidendę; kwota 283 895 459,96 zł przeznaczona została na kapitał rezerwowy; kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,21 zł brutto, podano także.

Dzień dywidendy przypada na 10 września 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 roku.

Czytaj także: Santander Bank Polska może przeznaczyć na dywidendę do 30 proc. zysku netto za 2020 rok


Bank Pekao jest częścią grupy PZU ‒ największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 roku.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES