Bank Pekao dołączą do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender-Equality Index

Bank Pekao dołączą do globalnego indeksu giełdowego Bloomberg Gender-Equality Index
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao S.A., jako jedyna firma z Polski i jedna z niewielu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zakwalifikował się do tegorocznej edycji indeksu Bloomberg Gender-Equality Index, który wyróżnia spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równości płci w środowisku pracy.
.@BankPekaoSA, jako jedyna firma z Polski i jedna z niewielu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zakwalifikował się do tegorocznej edycji indeksu #BloombergGenderEquality Index #Pekao #BankPekao

Pekao spełniło wymogi wejścia do indeksu, dbając o równouprawnienie kobiet i mężczyzn w płacach oraz równy dostęp płci do awansu
i rozwoju. Bank efektywnie wdraża politykę różnorodności, równych szans przy doborze kadr oraz przeciwdziałania mobbingowi.

W tegorocznej edycji Bloomberg GE Index znalazło się 325 firm z 42 krajów, reprezentujących 50 branż. Uczestnicy indeksu zostali wybrani spośród aż 6000 firm w 84 krajach świata, które poproszono o odpowiedź na kilkadziesiąt pytań, np. o odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmie czy prawdopodobieństwo, że kobieta pozostanie zatrudniona w firmie po urlopie macierzyński. Pytania dotyczyły też m.in. elastycznego czasu pracy, aby umożliwić opiekę nad dziećmi i dotowania edukacji zatrudnionych kobiet.

Czytaj także: Pekao wspiera strategiczną transakcję Polskiej Grupy Lotniczej. Właściciel PLL LOT ogłosił przejęcie niemieckiej linii Condor >>>

– Jestem dumny, że Pekao jako jedyna w Polsce i jedna z niewielu firm z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej spełniliśmy kryteria indeksu Bloomberg Gender-Equality Index. Dla banku dbanie o różnorodność, równouprawnienie i rozwój pracowników to integralna część kultury korporacyjnej. W ramach naszej strategii aktywnie budujemy profil pracodawcy dla najlepszych, w którym aspekt równości płci jest istotnym elementem – mówi prezes Banku Pekao, Marek Lusztyn.

Przykładamy dużą wagę do równości płci i właściwych relacji w środowisku pracy. Przekłada się to na obowiązujące w naszym banku rozwiązania, takie jak korporacyjna polityka równości, polityka antymobbingowa czy karta zasad, której strzegą rzecznicy karty. Kobiety zajmują najwyższe pozycje w naszej organizacji, a chcemy żeby było ich na kierowniczych stanowiskach jeszcze więcej – dodaje wiceprezes Banku Pekao, Magdalena Zmitrowicz.

W Pekao kobiety stanowią większość zatrudnionych

W Pekao kobiety stanowią większość zatrudnionych. Na stanowiskach dyrektorskich w banku jest ich blisko 60 proc. Wysoki – na poziomie ponad 90 proc. – jest odsetek kobiet kontynuujących pracę rok po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wobec 82 proc. w całej grupie ankietowanych przez Bloomberga firm.

Polityka równości płci

W Banku Pekao obowiązuje polityka równości płci, mająca zapewnić zarządzanie karierą, osiągnięcie sukcesu oraz ocenę pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć. Wytyczne tej polityki to np. dążenie do zapewnienia reprezentacji obu płci przy rekrutacji, eliminowanie dyskryminujących kryteriów podczas przygotowywania ofert pracy czy uwzględnienie zagadnień dotyczących równości płci w programach szkoleniowych.

Od ponad 10 lat w Pekao obowiązuje również polityka antymobbingowa. Bank nie toleruje jakichkolwiek działań o charakterze mobbingu. Wsparciem dla polityki równouprawnienia jest Karta Zasad, czyli wewnętrzny zbiór korporacyjnych wartości, do których należą: szacunek, zaufanie równość, wolność (rozumiana jako swoboda działania), wzajemność i przejrzystość.

Źródło: Bank Pekao SA