Bank Pekao: 543,6 mln zł straty netto grupy w III kw.; na wynikach zaważyły koszty wakacji kredytowych i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Bank Pekao: 543,6 mln zł straty netto grupy w III kw.; na wynikach zaważyły koszty wakacji kredytowych i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 543,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 630,8 mln z zysku netto. Decydujący wpływ na wyniki finansowe Banku Pekao w III kwartale 2022 roku miały odpisy związane z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz koszty wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

Jednak bank utrzymał szybkie tempo wzrostu w segmencie korporacyjnym i kanałach cyfrowych, a koszt ryzyka, mimo niesprzyjających warunków, pozostał na stabilnym poziomie.

Czytaj także: Prezes Banku Pekao: zakończymy rok na plusie, będzie wypłata dywidendy >>>

– Trzeci kwartał był dla nas czasem ciężkiej pracy i budowy skali biznesu, mimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego. Skutecznie pozyskiwaliśmy nowych klientów i budowaliśmy wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w obszarze bankowości dla firm. Tradycyjnie zadbaliśmy również o efektywność i koszty, choć obraz ten został zniekształcony przez znaczące rezerwy na wsparcie kredytobiorców, co może jednak ulżyć kredytobiorcom i zmniejszyć w dłuższej perspektywie nasze koszty ryzyka – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Przy tym stratę w trzecim kwartale traktujemy jako jednorazowe zdarzenie, a zysk netto w całym roku pozwoli nam na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku.

– zaznaczył prezes.

Koszty wakacji kredytowych

Wpływ na wynik banku w tym okresie miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych w wysokości 2,4 mld zł, przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów).

Bank dodatkowo poniósł 166 mln zł kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz rozpozna koszty związane z koniecznością zwrotu klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 111,9 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 397,9 mln zł i był 4,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 381,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 310,2 – 448,8 mln zł). Wskutek kosztów wakacji kredytowych wynik odsetkowy spadł 71 proc. rdr i 85 proc. kdk.

Marża odsetkowa osiągnięta w III kwartałach 2022 r. wyniosła 2,71 proc. i była wyższa o 0,41 p.p., od marży osiągniętej w III kwartałach 2021 r. Marża odsetkowa z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych wyniosła w III kwartałach 2022 r. 4 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 714,3 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 712,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 705 mln zł do 723 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 1,5 proc. rdr i pozostał na poziomie z II kwartału 2022 roku.

Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2022 roku 259,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. niższych odpisów na poziomie 241,4 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 1.132,5 mln zł, czyli były 4,6 proc. niższe od oczekiwań (1.187 mln zł). Koszty wzrosły 23 proc. rdr i spadły 28 proc. kdk.

Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,8 proc., a Tier1 15,0 proc.

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztów ryzyka

Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB – poinformował bank w prezentacji.

„Wzrost stóp procentowych nie przełożył się na pogorszenie jakości portfela kredytowego. W kolejnych miesiącach spodziewany jest umiarkowany wzrost kosztu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki poziom stopy referencyjnej NBP w środowisku wysokiej inflacji i spowalniającego PKB” – podał bank.

Pekao poinformowało, że podwyższone ryzyko może dotyczyć kredytów hipotecznych w PLN udzielonych w okresie niskich stóp w latach 2020-2021 oraz pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych. Na sytuację kredytobiorców stabilizująco powinny wpływać wakacje kredytowe.

Bank podał, że w III kwartale wyselekcjonował klientów funkcjonujących w branżach podwyższonego ryzyka i zwiększył na nich poziom PD o 100 proc., co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu oczekiwanych strat kredytowych w portfelu pracującym o 111 mln zł. Wzrost dotyczył portfela o wartości 10,4 mld zł.

W III kwartale 2022 standardowe koszty ryzyka wyniosły 51 pb, a narastająco po trzech kwartałach na poziomie 44 pb. W strategii na 2024 rok założony jest poziom 50-60 pb.

Bank Pekao chce mieć 10 tys. klientów private banking do 2024 roku

Bank Pekao chce przekroczyć poziom 10 tys klientów  bankowości prywatnej w horyzoncie strategii banku 2021-2024, zapowiedział wiceprezes banku Jarosław Fuchs.

„Liczba klientów naszej bankowości prywatnej dynamicznie rośnie, w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o ponad 50%” – powiedział Fuchs podczas telekonferencji.

Liczba klientów bankowości prywatnej wyniosła 8,9 tys na koniec III kw. Wiceprezes zapowiedział, że do końca horyzontu strategii na lata 2021-24 bank będzie chciał przekroczyć poziom 10 tys. klientów bankowości prywatnej. Ten segment pozyskał 200 nowych klientów.

Poinformował, że sprzedaż produktów inwestycyjnych w tym segmencie wyniosła 2,4 mld zł w III kw. Wartość aktywów w zarządzaniu Private Banking wyniosła 29 mld zł.

„Pod koniec kwartału planujemy wprowadzić platformę Wealth Managenment która będzie rewolucją na rynku” – zapowiedział Fuchs, dodając, że dzięki tej aplikacji klienci będą mogli dokonywać praktycznie wszystkich operacji finansowych na swoich aktywach.

Bank Pekao sprzedał obligacje skarbowe o wartości 285 mln zł w październiku

Bank Pekao sprzedał obligacje skarbowe o wartości 285 mln zł w pierwszym miesiącu oferowania tych papierów, poinformował Jarosław Fuchs. Sprzedaż w 100% była zrealizowana w kanałach zdalnych.

„Traktujemy obligacje detaliczne jako uzupełnienie naszej oferty inwestycyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów sprzedażowych oraz z faktu, iż wraz z zakupem tego produktu trafiła do nas liczna grupa nowych klientów” – powiedział Fuchs podczas telekonferencji.

Jak wynika z prezentacji wynikowej, napływ nowych środków stanowił ok. 25% sprzedaży obligacji. Ogółem w pierwszym miesiącu w bank zawarł 6 tys. transakcji sprzedaży obligacji na kwotę 285 mln zł.

Bank oferuje obligacje skarbowe od 1 października br. Sprzedaż odbywa się na razie wyłącznie w kanałach zdalnych poprzez aplikację mobilną PeoPay i bankowość internetową Pekao 24. Sprzedaż obligacji przez pracowników w placówkach banku oraz przez infolinie biura maklerskiego zostanie uruchomiona z początkiem 2023 r.

Źródło: Bank Pekao SA, PAP BIZNES, ISBnews