Bank Ochrony Środowiska finansuje budowę farmy wiatrowej w województwie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bos.bank.01.400x304BOŚ Bank podpisał długoterminową umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 36,8 MW. Inwestycja realizowana przez Polish Energy Partners zlokalizowana jest w gminie Płośnica w powiecie działdowskim w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to jedna z największych zawartych w tym roku przez Bank transakcji, przeznaczonych na  finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

29 lipca br. Bank Ochrony Środowiska podpisał z Grupą PEP – spółką zależną Polish Energy Partners umowy kredytowe na sumę 263 mln zł, dzięki którym w gminie Płośnica, w powiecie działdowskim, w województwie warmińsko-mazurskim powstanie licząca 16 turbin farma wiatrowa o mocy 36,8 MW. Finansowanie przez Bank farmy wiatrowej Skurpie realizowane jest w ramach przystąpienia do umowy kredytu z dnia 4 października 2013 r., zawartej przez Polish Energy Partners, jako Sponsorem i 3 jego podmiotami zależnymi, w tym Grupą PEP – Farma Wiatrowa 4, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Na liczącym 5 ha terenie inwestycji wybudowana zostanie ponadto niezbędna infrastruktura techniczna oraz drogi dojazdowe. Całkowita wartość inwestycji to 278 mln zł. Spodziewana roczna produkcja energii wyniesie ok. 98 815 MWh. To wartość wystarczająca na zaspokojenie potrzeb energetycznych ponad 40 tysięcy średniej wielkości gospodarstw domowych.

Niebagatelne są też efekty środowiskowe. Produkcja takiej ilości energii – w porównaniu do pracy elektrowni systemowych – oznacza mniejszą o ponad 94 tys. ton rocznie emisję CO2 do atmosfery.

Farma Wiatrowa Skurpie jest istotną inwestycją w realizowanej przez Polish Energy Partners strategii. Zgodnie z nią firma ma uruchomić dodatkowych 380 MW lądowych farm wiatrowych. Do końca 2016 r. operacyjny portfel wiatrowy Polish Energy Partners ma wynosić ok. 460 MW.

Bank Ochrony Środowiska oprócz finansowania budowy farm wiatrowych wspiera także inne, ekologiczne przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii, m.in. budowę instalacji wyposażonych w kotły na biomasę, fotowoltaikę, kolektory słoneczne, pompy ciepła, elektrownie wodne. Łączna wartość kredytów udzielonych na  cele proekologiczne przez Bank przekroczyła 2,8 mld zł.

Polish Energy Partners jest częścią grupy Polenergia Holding, wraz z aktywami której tworzy zintegrowaną grupę energetyczną obecną we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególnym naciskiem  na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.