Bank Millennium zmniejsza rezerwy na koszt wakacji kredytowych

Bank Millennium zmniejsza rezerwy na koszt wakacji kredytowych
Fot. stok.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmniejszenie kosztu wakacji kredytowych w kwocie 99 milionów złotych na poziomie skonsolidowanym (93 miliony złotych na poziomie jednostkowym) będzie miało pozytywny wpływ na wyniki IV kwartału 2022 roku, poinformował Zarząd Banku Millennium S.A. w raporcie bieżącym.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) w raporcie bieżącym poinformował, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 475 milionów złotych.

Dodatkowo, rezerwy w wysokości 26 milionów złotych zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy.

Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank. W rezultacie, wartość bilansowa rezerw na to ryzyko na koniec grudnia 2022 roku osiągnęła wartość około 5 439 milionów złotych (z czego 5 028 milionów złotych na portfel kredytów udzielonych przez Bank) – czytamy w raporcie.

Mniejsze koszty wakacji kredytowych poprawią wyniki banku

Bank też poinformował, że dokonał przeglądu faktycznego kosztu oraz wykorzystania wakacji kredytowych w drugiej połowie 2022 roku przez uprawnionych posiadaczy kredytów hipotecznych w walucie polskiej oraz analizy obecnie złożonych wniosków dotyczących zawieszenia w roku 2023 spłat kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej.

W rezultacie, szacowany całkowity koszt wakacji kredytowych został obniżony do 1 325 milionów złotych na poziomie skonsolidowanym (1 292 milionów złotych na poziomie jednostkowym).

Zmniejszenie kosztu w kwocie 99 milionów złotych na poziomie skonsolidowanym (93 miliony złotych na poziomie jednostkowym) będzie miało pozytywny wpływ na wyniki IV kwartału 2022 roku – poinformował bank.

Źródło: PAP BIZNES