Bank: Loża komentatorów – styczeń 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Co w 2016 r. Może wspierać, a co utrudnić rozwój polskiego sektora bankowego

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

W 2016 r. należy spodziewać się stymulacji gospodarki przez nowy rząd m.in. programami prorodzinnymi i mieszkaniowymi. W rezultacie realny wzrost PKB może zbliżyć się do 4 proc., a nominalny przekroczyć 5 proc. Do tego spadające bezrobocie, niska dźwignia finansowa polskich firm, tanie surowce (szczególnie energetyczne) i bliski zrównoważonego rachunek obrotów bieżących sprawiają, że ryzyka makroekonomiczne są niewielkie. Będą to warunki sprzyjające prowadzeniu działalności bankowej, jedne z najlepszych od wielu lat. Tym bardziej że ryzyka związane z rynkiem akcji będą zwiększały skłonność do lokowania oszczędności w depozytach.

Należy też spodziewać się pojawienia się pierwszych istotnych projektów współfinansowanych z unijnej perspektywy finansowej 2014- 2020, a tym samym wzrostu finansowania wkładów własnych i kredytów pomostowych przez przedsiębiorstwa i samorządy. Wśród tematów stanowiących utrudnienie dla sektora bankowego w 2016 r. prym będzie wiódł nowy podatek bankowy. Należy jednak pamiętać, że zaistniała sytuacja z opodatkowaniem banków o aktywach powyżej 4 mld zł relatywnie zwiększy konkurencyjność sektora banków spółdzielczych. Dzięki temu może zmniejszyć się koncentracja w sektorze bankowym, a co za tym idzie zmniejszy się ryzyko systemowe oraz wzmocnione zostaną podmioty trafiające ze swą ofertą do mniej ubankowionej części gospodarki. Inne istotne ryzyko dla banków stanowi zagrożenie ze strony niebankowych instytucji prowadzących rozliczenia transakcji oraz platform finansowania z pominięciem banków. Rozwój tego typu działalność może szybko odebrać bankom istotną część ich podstawowych dochodów.

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,
Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Kluczowym czynnikiem determinującym kondycję sektora bankowego w 2016 r. będzie wprowadzenie podatku bankowego, a także określenie buforów kapitałowych przewidzianych w ramach ustawy o nadzorze makroostrożnościowym. W kontekście drugiego z czynników, jako działanie kierunkowe, trzeba zwrócić uwagę na oczekiwaną przez KNF konieczność wzmocnienia kapitałowego polskiego sektora bankowego i dalsze ograniczenia wypłat zysków w ramach ogłoszonej w połowie grudnia polityki dywidendowej. Oczekiwane prorozwojowe podejście do polityki pieniężnej nowej Rady może bowiem oznaczać dalszą obniżkę stóp procentowych, a zatem dalszy spadek przychodów odsetkowych banków. Ponieważ wskazane powyżej działania mogą doprowadzić do istotnego obniżenia krajowej akcji kredytowej oraz silnego spadku rentowności działalności bankowej, wydaje się, że wsparciem dla sektora bankowego i podtrzymaniem akcji kredytowej byłoby uruchomienie przez NBP programu stymulującego kreację kredytów (na wzór TLTRO Europejskiego Banku Centralnego czy „Funding for Lending” Banku Anglii). Z kolei trzeba też mieć nadzieję, że prorozwojowe działania rządu przyczynią się do utrzymania ogólnej koniunktury gospodarczej. Chodzi tu w szczególności o inwestycje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI