bank.2016.01.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2016):

  • Mity o podatku bankowym w Europie
  • Rozporządzenie UE o kalkulacji opłat na system gwarantowanych depozytów
  • SK Bank i kłopoty samorządów
  • Upadek SKOK-ów i rosnące składki banków na BFG
  • Banki kontra GIODO
  • Struktura portfela banków w III kw. 2015
  • Bankructwo spółki i wycena jej wartości niematerialnych

BANK 2016/01

BANK 2016/01

Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego Bank: W nowym roku stare problemy

bank.2016.01.foto.006.a.267xObecny rząd jest prawdziwym rekordzistą w ekspresowym tempie uchwalania ustaw, które mają mu pomóc w uzyskaniu coraz większego pola do politycznego działania. Ten w niczym nieuzasadniony pośpiech, naginanie wielu przepisów prawa, budzi wiele kontrowersji nawet u tych, którzy na nich zagłosowali, zmęczeni pasywnością i zwykłym lenistwem koalicji PO-PSL. Podniesienie podatku bankowego od aktywów z poziomu 0,39 proc. rocznie do 0,44 proc. jest krokiem co najmniej zastanawiającym.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2016

WYDARZENIA

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatkiem w wysokości 0,44 proc. w skali roku zostaną objęte banki (krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe. W przypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych 200 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Rynek finansowy: Kosztowne gwarancje

bank.2016.01.foto.019.a.400xW latach 90. banki komercyjne miały dobrze… Kiedy NBP ogłaszał upadłość któregoś z nich, szybciutko szukał jakiejś chętnej do zaistnienia na polskim rynku zachodniej instytucji i wlepiał jej takiego nieszczęśnika. Albo i nie. Właściciele depozytów albo coś z nich zobaczyli, albo nie. Teraz trzeba im zwracać (do równowartości 100 tys. euro). Po to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ale jak obrodzi, to i jemu nie wystarcza…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Bank i Klient: Mało optymistyczna prognoza na 2016 rok

Ostatni miesiąc 2015 r. przyniósł istotne osłabienie wskaźnika PENGAB – głównego indeksu koniunktury bankowej. Obecny poziom 17,1 pkt. jest wynikiem najsłabszym w mijających 12 miesiącach, do czego w przeważającym znaczeniu przyczyniła się wycena prognoz ( 1.). W grudniu indeks PENGAB w stosunku do listopada obniżył się o 4,9 pkt.* W IV kw. odnotowano wzrost bieżącego popytu na kredyty, a także poprawę na rynku depozytów zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jednak na początku 2016 r. przewidywane jest znaczne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Bank i Klient: Struktura portfela największych banków

bank.2016.01.foto.038.a.400xO prócz kwartalnego monitoringu sytuacji finansowej banków, będziemy regularnie poddawać analizie również wybrane aspekty ich działania. Na początek przeanalizujemy portfel kredytowy, jego strukturę i jakość mierzoną udziałem należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. Bazujemy na wynikach opublikowanych przez 13 banków w raportach kwartalnych, obowiązkowych do upubliczniania przez spółki giełdowe. Dane nie są do końca porównywalne pomiędzy bankami, ale pomimo to pozwalają analizować sytuację poszczególnych banków jak i całej populacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Bank i Klient: Coraz więcej skarg

bank.2016.01.foto.053.a.400x„Na tle napływających do mnie skarg obywateli, wyłonił się problem natury systemowej w zakresie braku wystarczającej regulacji prawnej zapewniającej należytą ochronę konsumentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance” – pisała na początku ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz do ówczesnego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego. Od tego czasu rzeczywistość prawna uległa zmianie, jednak liczba skarg na ubezpieczenia w ramach bancassurance wciąż rośnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

Bank i Klient: Skuteczne wsparcie polskiego rynku finansowego

bank.2016.01.foto.064.b.267xW ciągu ostatnich 10 lat, dzięki gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej, wygenerowano w Polsce łącznie ponad 9 mld zł preferencyjnego finansowania, z którego skorzystało już 24 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na kolejnych chętnych czeka oferta narodowych pośredników finansowych, stale poszerzana dzięki nowym instytucjom i instrumentom. Programy ramowe Unii Europejskiej to dodatkowe wsparcie rozwoju, w pełni dostępne dla polskich przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/01

IT@Bank: Spotkania na odległość

Nowoczesne technologie stają się coraz tańsze i jednocześnie coraz łatwiejsze do obsługi. Dzisiaj nie trzeba już mieć wykształcenia informatycznego, by zestawić tele- czy wideokonferencję z kilkoma uczestnikami. To powoduje, że nowe formy komunikacji zyskują ogromną popularność i wykorzystywane są przez zdecydowaną większość firm i instytucji, które mają oddziały i filie na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2