Bank: Loża komentatorów – lipiec-sierpień 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY WYCENY AKCJI BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW DO KOŃCA 2015 R.?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Na indeks WIG Banki w bieżącym roku wpływ miały dwa podstawowe zdarzenia. Pierwsze to silne umocnienie CHF w styczniu, co zagroziło pogorszeniem wyników części banków, aktywnych historycznie w kredytach frankowych i poskutkowało tymczasowym spadkiem indeksu o ok. 500 pkt. Drugie to zwycięstwo w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy, opowiadającego się za umożliwieniem przewalutowania kredytów frankowych po historycznym kursie. To dla banków stanowiłoby ekwiwalent utraty około dwuletnich zysków (przy czym oczywiście mogłoby być rozłożone na kilkanaście lub więcej lat, skutkując ok. 5-10 proc. corocznym zmniejszeniem zysków banków). Od czasu wyborów prezydenckich indeks WIG Banki obniżył się o około 1000 pkt. Od początku roku, uwzględniając fluktuacje indeksu, to spadek rzędu 6,5 proc., czyli w sumie niewielki. Tym bardziej, że po wyborach parlamentarnych istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia kolejnej zmiany dotyczącej banków – opodatkowania ich aktywów. Zapowiedzi wskazują, że z tego tytułu mogłoby być osiągnięte ok. 2 mld zł dochodów, czyli ok. 15 proc. zysków sektora. Należy pamiętać, że co do zasady zmiany cen akcji powinny odzwierciedlać nie historyczne wyniki podmiotów, tylko szanse ich rozwoju i zmian dochodowości w minimum rocznym horyzoncie czasu. Z tej perspektywy inwestorzy ewidentnie nie spodziewają się, że wspomniane wyżej zmiany zostaną wprowadzone, a jeśli już, to że wejdą w mocno ograniczonej formie. W przeciwnym razie wyceny banków powinny już teraz, nie czekając do wyborów, spaść przeciętnie o ponad 20 proc. w porównaniu z początkiem roku.

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,
Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Przyjmując, że po wyborach dojdzie do zmiany władzy i do wprowadzenia tzw. podatku bankowego oznaczającego opodatkowanie stawką w wysokości 0,39 proc. całkowitych aktywów banków, należna do zapłaty kwota sięgnęłaby ok. 6 mld zł. Zysk netto sektora bankowego w 2014 r. wyniósł niespełna 16 mld zł, czyli opodatkowanie pomniejszyłoby zysk o ok. 37,5 proc. Gdyby założyć optymistycznie, że zysk będzie rósł w tym samym tempie, co aktywa, a podatek będzie nałożony na trwałe, to przy innych warunkach niezmienionych o tyle powinna nastąpić przecena banków. Zakładając jednak mniej optymistycznie, że zysk będzie rósł wolniej niż aktywa, korekta powinna być nawet głębsza, ponieważ efektywnie w relacji do zysku stopa tego podatku rośnie. Jeśli różnica, miedzy wzrostem aktywów a zyskiem wynosiłaby ok. 5 proc., to już po ok. 20 latach rentowność branży byłaby ujemna, a więc wycena musiałaby spaść jeszcze dużo bardziej. Oznacza to, że najprawdopodobniej po drodze musiałby nastąpić spadek konkurencji i wyhamowanie tempa wzrostu aktywów, co poprawiałoby nieco wyceny. Niemniej jednak, jeszcze przed wyborami, indeks WIG Banki od swego lokalnego szczytu na początku maja może spaść o ponad 20 proc. Trzeba też pamiętać, że podatek bankowy to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI