Bank i Klient: Z optymizmem w Nowy Rok

Bank i Klient: Z optymizmem w Nowy Rok
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W styczniu wzrosły wartości prognoz dla większości monitorowanych obszarów indeksu PENGAB. W przewidywaniach dotyczących sytuacji bankowości w 2017 r. również przeważają oceny pozytywne.

Paweł Minkina

Początek nowego roku przyniósł pozytywną zmianę nastrojów w sektorze bankowym. Główny indeks PENGAB osiągnął 20 pkt., notując tym samym wzrost o 4,9 pkt. (patrz wykres 1). Poziom osiągnięty w styczniowym pomiarze „Monitora Bankowego” należy traktować jako powrót do wartości średniej wskaźnika PENGAB z ostatnich kilku lat.

– Na szczególną uwagę w najnowszym badaniu koniunktury zwraca istotny wzrost wskaźnika prognozy – indeks ten wzrósł o 10,30 pkt. i jest to jeden z większych jednostkowych wzrostów notowanych w badaniu. Z drugiej jednak strony – należy pamiętać, że wskaźnik prognozy od października ub. r. charakteryzował się tendencją spadkową. Ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć również istotny wzrost prognoz ekonomicznych gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podobnie jak w przypadku ogólnego wskaźnika prognozy, również styczniowy wzrost prognoz makroekonomicznych poprzedzony był kilkumiesięcznym okresem spadków.

Twórca badania dr Marcin Idzik z TNS Polska zaznaczył, że w warstwie ocen zaobserwowano utrzymanie stanu sprzed miesiąca. – W ujęciu rocznym przewidywany jest w 2017 r. wzrost dynamiki większości badanych indeksów charakteryzujących aktywność klientów na podstawowych rynkach produktowych. Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są także optymistyczne – wskazał. Przewidywaniom tym towarzyszy także poprawa prognoz sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

Sytuacja gospodarstw domowych

W stosunku do badania grudniowego ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 8 pkt. (patrz wykres 2). Saldo oceny kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 18 pkt., a kredytów konsumpcyjnych o 8 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o 13 pkt., natomiast w przypadku kredytów mieszkaniowych pozostało bez zmian. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 1 pkt. Zaobserwowano nieznaczny wzrost salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych o 1 pkt. proc. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI