Bank i Klient. Wierzytelności: Eliminowanie zatorów płatniczych

Bank i Klient. Wierzytelności: Eliminowanie zatorów płatniczych
Fot. doucefleur/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezkarność przedsiębiorców, uchylających się od spłaty należności wobec kontrahentów i podwykonawców, już niebawem dobiegnie końca. Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie tego typu praktyk skutkować może nie tylko odsetkami ustawowymi, ale również nałożeniem przez UOKiK wysokiej kary pieniężnej. Czy nowe przepisy okażą się skutecznym sposobem na wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie zatorów płatniczych?

52% mikro, małych i średnich firm oczekuje na uregulowanie wystawionej faktury ponad 60 dni po wyznaczonym terminie płatności – taki wniosek płynie z badania, przeprowadzonego w kwietniu br. wśród drobnych przedsiębiorców na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wyniki ankiety korespondują z danymi o nierzetelnych dłużnikach z sektora biznesowego, znajdujące się w biurach informacji gospodarczej. Na koniec pierwszego półrocza br. BIG InfoMonitor odnotował 243,5 tys. polskich przedsiębiorstw z zaległościami płatniczymi przekraczającymi 30 dni na łączną kwotę niespełna 6,5 mld zł. Niemałą część tej kwoty stanowią wierzytelności niewielkich, nierzadko jednoosobowych podmiotów, pracujących jako podwykonawcy lub dostawcy dla dużych spółek. Również w bazie Krajowego Rejestru Długów uwidoczniono około 910 mln niespłaconych należności względem mikro firm, z czego większość stanowią zobowiązania większych przedsiębiorstw. Sumy wykazane w biurach informacji gospodarczej to zaledwie wierzchołek góry lodowej, zdecydowana większość jednoosobowych firm nie korzysta bowiem z instrumentów mobilizujących dłużnika.

– Przedsiębiorcy koncentrują się na utrzymaniu dobrych stosunków z partnerami biznesowymi, od których zależą ich zamówienia i boją się upominać o pieniądze. Gdy pojawiają się kłopoty z płatnością, tylko jedna na dziewięć firm decyduje się na reakcję. Pozostałe biernie czekają na przelew – zauważył Sławomir Grzelczak, prezes zarządu BIG InfoMonitor. Pozbawiony środków na spłatę zobowiązań small biznes generuje tymczasem zaległości wobec kontrahentów oraz finansujących działalność banków. Statystyki KNF od wielu już lat potwierdzają, że jakość kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw jest znacznie gorsza aniżeli zobowiązań gospodarstw domowych czy korporacji. Na koniec I kw. br. 11,1% portfela kredytów dla segmentu MŚP stanowiły zobowiązania nieregularne, podczas gdy w przypadku produktów dla gospodarstw domowych i dużych firm wartość ta wyniosła odpowiednio 6% i 5,2%.

Bezkarny grzech wołający o pomstę do nieba

Niepłacenie wynagrodzenia pracownikom, do których dziś, w dobie elastycznego rynku pracy, zaliczyć można również indywidualnych przedsiębiorców świadczących usługi na rynku B2B, przez wieki spotykało się ze szczególnym napiętnowaniem w naszym kręgu cywilizacyjnym. Tradycyjna etyka chrześcijańska konsekwentnie zaliczała iniustia in mercenarium (zatrzymywanie zapłaty robotnikom) do kategorii grzechów wołających o pomstę do nieba. Niestety, we współczesnym świecie zbyt wielu przedsiębiorców ostentacyjnie ignoruje nie tylko reguły ewangeliczne czy standardy odpowiedzialności społecznej, ale również wymogi prawne zobowiązujące dłużnika do rzetelnego i terminowego rozliczenia z wierzycielem. Najbardziej poszkodowanymi w tym procederze są bez wątpienia reprezentanci mikro firm. W przeciwieństwie do pracowników etatowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK