Bank i klient: Uczciwsza twarz bankowości?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czy w czasach ogólnoświatowego kryzysu warto pochylić się nad etyczną i moralną stroną sektora bankowego?

Beata Paxford

Świadomość klientów korzystających z usług bankowych z roku na rok jest coraz większa. Nie jest to jedynie świadomość prawna i ekonomiczna, ale również etyczna. W dobie popularnych za granicą haseł sprawiedliwego i etycznego handlu, firmy – zarówno nowe, jak i te o uznanej renomie – muszą liczyć się z tym, że klienci będą im patrzeć na ręce. Dotyczy to oczywiście również banków.

Bankowość etyczna

Bankowość etyczna jest stosunkowo młodą gałęzią bankowości. Wyrosła ona na gruncie inicjatyw społecznych postulujących zwiększenie świadomości etycznej i moralnej odpowiedzialności przedsiębiorców. Istotne stało się nie to, jak bank inwestuje nasze pieniądze, ale gdzie to robi. Gdy zaczęto otwarcie bojkotować towary wytwarzane przez dzieci w szkodliwych warunkach (np. dywany indyjskie), czy w tzw. sweat-shopach odbiorcy zainteresowali się pochodzeniem towaru, warunkami jego wytworzenia oraz polityką etyczną firmy. Porządki etyczne nie ominęły sektora bankowego. Przyczyniły się do tego nie tylko inicjatywy społeczne, ale również rosnąca popularność bankowości islamskiej, która ma opinię bankowości opartej na zasadach etycznych.

Etyczne banki

Za etyczne uważa się te banki, które budują swoją markę na zasadach przejrzystości (tzw. transparency), większej odpowiedzialności społecznej, udziału w kampaniach na rzecz ochrony środowiska, przeciw dyskryminacji itd.. Banki etyczne nie stanowią odrębnego rodzaju banków w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. Są tworzone i działają według tych samych zasad, co konwencjonalne instytucje finansowe. Różnią się jedynie aspektem etycznym, stosowaniem się do pewnych kanonów moralnych i inicjatyw społecznych, na które nie kładzie się tak dużego nacisku w bankach konwencjonalnych.

Różne banki etyczne hołdują różnym inicjatywom. Mogą nie inwestować kapitału w firmy zbrojeniowe, kosmetyczne dopuszczające się testów medycznych na zwierzętach, czy też pośrednio udzielają wsparcia ubogiej ludności i zachęcają biedną część społeczeństwa do działalności gospodarczej.

Przykładem takiej inicjatywy jest bangladeski Grameen Bank założony przez Muhammada Yunusa laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r. Grameen Bank powstał jako bank niosący pomoc najuboższych mieszkańcom wiejskich regionów Bangladeszu. W chwili obecnej 90 proc. banku należy do jego kredytobiorców, a 10 proc. do państwa. Jego celem było zachęcenie biednych do inicjatyw gospodarczych za pomocą różnych instrumentów finansowania, m.in. mikrokredytu.

Nieludzka praca

Sweat-shop – to zazwyczaj fabryki lub hale produkcyjne, gdzie robotnicy (głównie kobiety) pracują po kilkanaście godzin dziennie za bardzo niskie wynagrodzenie. Warunki pracy to zwykle ogromny upał, brak klimatyzacji, praca ręczna, minimalne użycie maszyn, wykorzystywani szkodliwych substancji (np. barwników do produkcji koszul). Pracownicy nie są zatrudniani na podstawie żadnej umowy, często są ofiarami przemocy ze strony nadzorujących. O sweat-shopach produkujących dla znanych, światowych marek pisze m.in. Nami Klein w książce „No logo”.

Mikrokredyt

Mikrokredyty to małe pożyczki dla ubogich, dzięki którym mogą wyjść z biedy i wziąć udział w życiu gospodarczym kraju. Osoby korzystające z tego rodzaju finansowania działają zwykle w grupach wsparcia, sprawując kontrolę nad pożyczonym kapitałem. Grupy te składają się głównie z kobiet, które w ten sposób zachęca się do inwestowania, dzięki czemu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI