Bank i Klient: Pogorszenie sytuacji produktów depozytowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.04.foto.072.a.400xMarcowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł zdecydowaną poprawę rynku kredytowego zarówno w sferze oceny bieżącej, jak i prognoz. Największy wzrost zanotowały aktualne oceny rynku kredytów indywidualnych i kredytów dla przedsiębiorstw.

Paweł Minkina

Nieco mniejszym wzrostem charakteryzowały się prognozy tego rynku. Zupełnie inaczej prezentował się obszar depozytowy, gdzie istotne spadki notują niemalże wszystkie analizowane indeksy. Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, marcowy wynik Monitora Bankowego stanowi odzwierciedlenie funkcjonowania sektora w środowisku niskich stóp procentowych. – W obszarze wskaźników makroekonomicznych pozytywną informacją jest względnie stabilny poziom prognozy sześciomiesięcznej gospodarki kraju i sytuacji przedsiębiorstw – podkreślił prezes ZBP. Na koniec pierwszego kwartału br. indeks PENGAB wyniósł 18,2 pkt., czyli spadł o 1,5 pkt. w stosunku do miesiąca poprzedniego (patrz 1.). Ujemny wynik to skutek słabej oceny rynku depozytowego. Według twórcy badania dr. Marcina Idzika – w kolejnym kwartale środowisko bankowe oczekuje dalszej poprawy na rynku kredytów. – Systematycznie maleje problem kredytów zagrożonych. W dwóch nadchodzących kwartałach przewiduje się umiarkowaną poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach, w tym poprawę sytuacji makroekonomicznej kraju – podkreśla Marcin Idzik.

Łagodzenie warunków kredytowych

Marzec przyniósł zauważalną poprawę wskaźnika wyprzedzającego i wskaźnika bieżącego rynku kredytowego gospodarstw domowych. Wyraźnie lepiej oceniana jest sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych (wzrost o 25 pkt. proc.) i mieszkaniowych (wzrost o 12 pkt. proc. – patrz 2.) – i to mimo zaostrzenia polityki kredytowej w tym drugim segmencie, co związane było z większymi wymogami dotyczącymi wkładu własnego, rekomendowanymi przez nadzorcę. Biorąc pod uwagę zaostrzenie polityki kredytowej banków w obszarze kredytów mieszkaniowych oraz prognozowany w poprzednich miesiącach spadek popytu na te produkty, pozytywne marcowe wyniki w obszarze kredytowym mogą być dobrym sygnałem dla rynku mieszkaniowego. W przypadku kredytów konsumenckich pozytywne prognozy obserwowane w Monitorze Bankowym były potwierdzeniem ankiety prezentowanej przez Narodowy Bank Polski.

W lutym br. NBP opublikował kwartalną informację pt. Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty, obserwowanych przez banki w IV kw. 2014 r. oraz przewidywania na I kw. 2015 r. Ankietowane banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, w IV kw. 2014 r. nastąpiło ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI