Bank i Klient: Ostrożnie z umowami

Bank i Klient: Ostrożnie z umowami
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podpisując umowę kredytu, należy mieć świadomość, że wysokość raty może w przyszłości wzrosnąć.

Dr Przemysław Barbrich,
Paweł Minkina

Ilu Polaków posiada kredyt, jaka jest średnia wartość zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, jak często korzystamy z kart kredytowych – te i inne przekrojowe informacje dotyczące rynku kredytowego w Polsce zebrał i opisał Związek Banków Polskich w drugiej edycji raportu „InfoKREDYT”. Wynika z niego, że:

 • łączna wartość wszystkich zobowiązań Polaków wynosi 552,9 mld zł. Kredyty dla klien­tów indywidualnych stanowią ponad 46% wszystkich kredytów zaciąganych w Polsce;
 • 2,11 mln Polaków posiada kredyt mieszkaniowy. Średnia wartość tego zaciągniętego w 2017 r. wynosi 234 546 zł; }
 • kredyty mieszkaniowe stanowią 33,2%, czyli ponad jedną trzecią wszystkich kredytów zaciągnię­tych w Polsce w 2017 r.; }
 • 155,6 mld zł wynosi wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2017 r. (progno­za, stan na czerwiec 2017 r.); }
 • 5,87 mln – tyle kart kredyto­wych posiadali Polacy w 2017 r.;
 • 29,1 mld zł – to wartość kredy­tów konsumpcyjnych i miesz­kaniowych w 2017 r., które nie były spłacone w terminie(pro­gnoza, stan na czerwiec 2017 r.)

ZBP w swojej publikacji prezentuje główne informacje na temat dynamiki zmian na polskim rynku kredytowym. Zgromadzony materiał opisuje bieżącą sytuację w sektorze kredytów dla klientów indywidualnych, analizując trzy podstawowe kategorie produktów – kredyty hipoteczne, konsumpcyjne i karty kredytowe. Raport w klarowny i przekrojowy sposób analizuje zarówno liczby, jak i wartości kredytów posiadanych przez Polaków w 2017 r. Jego celem jest przede wszystkim systematyczna edukacja i wzrost świadomości finansowej Polaków – stanowi to bowiem fundament ich bezpieczeństwa finansowego, co było, jest i będzie dla ZBP niezwykle istotną kwestią. Zachęcamy do lektury całości publikacji na stronie internetowej www.zbp.pl

W bieżącym wydaniu raportu przeanalizowane zostały potencjalne zmiany na rynku kredytowym, jakie mogą nastąpić w wyniku możliwego wzrostu stóp procentowych. Według analizy TNS Kantar jedynie w opinii 8% respondentów (pracowników banków) kredytobiorcy posiadają wysoką lub bardzo wysoką świadomość możliwości wzrostu stóp procentowych i wzrostu rat kredytów mieszkaniowych. Ponad połowa badanych (56%) ocenia, że świadomość klientów w tym zakresie jest umiarkowana, 26% że jest niska, a jeden na dziesięciu (9%), że jest bardzo niska.

Inflacja – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI