Bank i Klient: Do zrobienia na wczoraj

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W Polsce wciąż brakuje sprawnego i efektywnego systemu poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców - taki wniosek płynie z najnowszego raportu na temat rynku funduszy poręczeń kredytowych, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich przez spółkę Policy & Action Group Uniconsult.

Karol Podgórski

Choć na brak programów i funduszy poręczeniowych nie sposób narzekać, jednak nie stanowią one jednolitego systemu. Dodatkowo, większość najbardziej efektywnych programów zakończy działalność już w przyszłym roku – los taki czeka m.in. cieszący się olbrzymią popularnością program gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. W tej sytuacji Związek Banków Polskich występuje z apelem: Niezbędne jest zapewnienie po 2015 r. wydolnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego! Niezbędne jest oparcie systemu o środki unijne i Skarb Państwa i wystandaryzowanie oferty poręczeń/gwarancji w skali kraju, z zapewnieniem regwarancji!

Zaangażowanie sektora bankowego w tworzenie systemu poręczeń kredytowych nie jest przypadkowe. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tego systemu bez udziału banków, skoro aż 90 proc. wszystkich poręczeń i gwarancji w Polsce związanych jest z produktami bankowymi. Sektor bankowy jest również liderem, jeśli chodzi o finansowanie najmniejszych podmiotów na rodzimym rynku – o czym przypomniał podczas prezentacji raportu prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. – Sektor bankowy ma obecnie ekspozycję w kierunku małych i średnich przedsiębiorstw, wysokości około 170 mld zł. Jest jeszcze pewna wielkość środków, które pożyczamy klientom indywidualnym – a to jest łącznie ponad 570 mld zł, z których część tak naprawdę – niektórzy oceniają że od 5 do 8 proc. – służy finansowaniu nie tylko działalności gospodarstwa domowego, ale również wspieraniu mikroprzedsiębiorstw – powiedział.

Banki pełnią również kluczową rolę w wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych dla polskiego małego i średniego biznesu. – Pragnę przypomnieć, że sektor bankowy odegrał w mijającej perspektywie ważną rolę w finansowaniu projektów unijnych. Zaangażowaliśmy ponad 40 mld zł, dzięki temu zostały sfinansowane projekty o wartości blisko 200 mld zł we wszystkich programach unijnych zrealizowanych do tej pory – dodał prezes ZBP.

Prezes Pietraszkiewicz pochwalił dotychczasowe wysiłki poszczególnych instytucji uczestniczących w programach poręczeń kredytowych. – Z olbrzymim szacunkiem odnosimy się do tego, co zostało zrobione, jakie doświadczenia zostały zdobyte w poszczególnych województwach, ale także w bankach, w Banku Gospodarstwa Krajowego – zaznaczył. I dodał, iż suma trafionych i pożytecznych inicjatyw nie przekłada się na system, jednolity dla całego kraju

Co trzeba zrobić, aby uzdrowić – a raczej: stworzyć od nowa – polski system poręczeniowo-gwarancyjny? Po pierwsze, należy zmienić postrzeganie samego systemu. Nad Wisłą wciąż dominuje przekonanie, jakoby programy poręczeń kredytowych służyły głównie niwelowaniu skutków klęsk żywiołowych, kryzysów, z jakimi mamy do czynienia w gospodarce. Skoro tak, to programy te stanowią jedynie instrument uruchamiany okresowo i w określonych sytuacjach. Prezes ZBP podkreślił, iż rozumowanie takie to kardynalny błąd. – Nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI