Bank Handlowy potwierdza 1,2 zł dywidendy na akcję, otrzymał zalecenie z KNF

Bank Handlowy potwierdza 1,2 zł dywidendy na akcję, otrzymał zalecenie z KNF
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w II poł. 2021 r., według której Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd Banku stwierdził, że wobec spełnienia się warunku wypłaty dywidendy ‒ zgodnie z decyzją czerwcowego walnego zgromadzenia ‒ na dywidendę zostanie przeznaczone 156,79 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,2 zł na akcję.

„Stosownie do zalecenia KNF Bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 września, a termin wypłaty dywidendy – na 22 września 2021 roku

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych” ‒ czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Citi Handlowy najlepszym bankiem inwestycyjnym w Polsce według Euromoney

W związku z powyższym, Zarząd Banku podjął uchwałę, w której potwierdził spełnienie się warunku wypłaty całości zysku za 2020 r.

„Mając na uwadze powyższe, wobec spełnienia się warunku wypłaty całości zysku za 2020 r., Zarząd Banku informuje, że zysk netto banku za 2020 r. w kwocie 158 085 123,29 zł. zostanie podzielony w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy: 156 791 520 zł, co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,2 zł; oraz

2) odpis na kapitał rezerwowy: 1 293 603,29 zł” – czytamy dalej.

Czytaj także: Ekonomiści Citi podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski do 5,3 proc. w 2021 roku

Zgodnie uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z 17 czerwca 2021 r., dzień dywidendy został ustalony na 15 września, a termin wypłaty dywidendy – na 22 września 2021 roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A.

W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe.

Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 roku.

Czytaj także: Ekonomiści Citi Handlowego: jedna podwyżka stóp procentowych nie przekona rynku o determinacji NBP do stabilizacji inflacji

Źródło: ISBnews