Bank BPH zwraca odsetki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.bph.02.400x151Przytul odsetki - pod takim hasłem ruszyła promocja kredytu gotówkowego w Banku BPH, w której bank zwróci kredytobiorcom odsetki zapłacone w pierwszych 12 ratach kredytu.

Każdemu klientowi, który będzie terminowo spłacał raty kredytu objętego promocją, Bank BPH zwróci wszystkie odsetki zapłacone w pierwszych 12 ratach, w ciągu 30 dni od momentu spłaty 12. raty.

– Atrakcyjność promocji polega na tym, że pozwala znacząco obniżyć koszt kredytu gotówkowego. W  przypadku kredytu w wysokości 3 tys. zł  zaciągniętego na 18 miesięcy zwrot odsetek zapłaconych przez klienta w pierwszym roku kredytownia może obniżyć całkowity koszt kredytu o ponad 30 proc. – tłumaczy Maciej Marchewicz, dyrektor Biura Kredytów Konsumenckich w Banku BPH.

Z promocyjnych warunków mogą skorzystać osoby, które złożą wniosek i podpiszą umowę do 31 sierpnia tego roku, i które nie spłacają obecnie lub w okresie 180 dni poprzedzających moment wnioskowania o kredyt objęty promocją nie spłacały w Banku BPH kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego. Minimalna kwota kredytu to tysiąc zł, a maksymalna 20 tys. zł, zaś okres kredytowania wynosi od 12 do 24 miesięcy. Oprocentowanie kredytu wynosi 7,9%1.

Wniosek o kredyt można złożyć w oddziałach lub placówkach partnerskich Banku BPH na terenie całego kraju, za pośrednictwem bankowej infolinii lub strony: www.gotowkaonline.pl. Wstępną decyzję kredytową otrzymać można już podczas pierwszej rozmowy z doradcą, a także za pośrednictwem strony www.gotowkaonline.pl

1 W oparciu o poniższe wyliczenia przygotowane na dzień 01.06.2015 r., w ramach promocji „Przytul odsetki”, bank spodziewa się zawrzeć 2/3 umów kredytu gotówkowego na następujących warunkach: stała stopa oprocentowania kredytu: 7,9% w skali roku. Całkowita kwota kredytu: 3 171,45 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 27,22 %. Czas obowiązywania umowy: 18 mies. Całkowita kwota do zapłaty przez klienta: 3 851,07 zł. Wysokość miesięcznej raty: 202,69 zł. W całkowitym koszcie kredytu uwzględniono kredytowaną prowizję w wysokości 433,85 zł oraz odsetki w wysokości 245,77 zł. Klientom, którzy spełnią warunki regulaminu promocji i terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, bank zwróci odsetki za ten okres. Dla powyższego przykładu zwrot odsetek wyniesie 208,37 zł.

Źródło: Bank BPH