Bank BPH powołał Radę Klientów Biznesowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.250x82Bank BPH powołał Radę Klientów Biznesowych w celu poznania opinii Klientów na temat proponowanej oferty produktowej, jakości oferowanych usług oraz - co niezwykle ważne - wzmacniać relacje Klientów z Bankiem. Rada Klientów Biznesowych jest kolejną inicjatywą Banku potwierdzającą nową obietnicę marki Banku BPH: "Po prostu fair".

W Radzie zasiada 50 przedsiębiorców współpracujących z Bankiem BPH, którzy reprezentują Klientów z segmentu małych i średnich firm oraz korporacji. Zarząd Banku wraz z przedstawicielami linii biznesowych będzie spotykać się z członkami Rady co kwartał, aby wysłuchać ich opinii, a następnie lepiej dopasowywać swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Pierwsze spotkanie Rady Klientów Biznesowych odbyło się 8 grudnia br. Przedstawiciele Banku BPH zaprezentowali Członkom Rady nową strategię pozycjonowania Banku, ofertę faktoringu i nową ofertę kredytową. Zaprezentowane tematy wzbudziły duże zainteresowanie wśród Członków Rady i sprowokowały do dyskusji na temat finansowania przedsiębiorstw.

– Klienci przekazali nam dużo ciekawych i praktycznych uwag. Wszystkie opinie i wnioski Członków Rady dokładnie przeanalizujemy i rozważymy ich wykorzystanie, aby poprawić jakość naszych usług oraz tworzyć skuteczne rozwiązania dla firm. Chcemy, aby nasza oferta stała się maksymalnie jasna, przejrzysta i zgodna z oczekiwaniami przedsiębiorców – powiedział Grzegorz Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jednocześnie Przewodniczący Rady Klientów Biznesowych.

Podczas kolejnych spotkań Bank podejmie dyskusję m.in. na temat: oferty depozytowej i połączonych z nią rozwiązań technologicznych, współpracy Banku BPH z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, wybranych elementów Taryfy Opłat i Prowizji, jakości obsługi Klientów Biznesowych oraz wszelkich innych kwestii zgłoszonych przez Przewodniczącego lub Członków Rady.

Cokwartalne posiedzenia Rady będą również znakomitą okazją do wzajemnego poznania się przedsiębiorców, wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem innowacyjnych firm, a także nawiązania współpracy biznesowej.

Źródło: Bank BPH S.A.