Bank BNP Paribas wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną

Bank BNP Paribas wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną
Fot. stock.adobe.com / Arthon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank BNP Paribas świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

#AleksandraRutkowska: Już od 2008 roku finansujemy małe i średnie projekty dotyczące #OZE: elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne #ZrównoważonyRozwój #Rolnicy #GospodarkaNiskoemisyjna @BNPParibas_PL

Kluczowym zobowiązaniem Banku w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wsparcie klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój proekologicznych produktów i usług.

Finansowanie inwestycji OZE ‒ już od 2008 roku

Bank BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę produktów i usług pomagających klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Już od 2008 roku finansujemy małe i średnie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE): elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne. BNP Paribas specjalizuje się w finansowaniu projektów realizowanych przez małe i średnie podmioty, w tym rolników.

Eksperci wspierają Klientów

Zespół ekspertów ds. OZE i Agro wspiera klientów, którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne, sprzyjające zrównoważonemu systemowi ekonomicznemu i transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju nawiązuje współpracę z Partnerami udzielającymi wsparcia takimi jak np.: Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Gospodarstwa Krajowego po to, aby tworzyć dla klientów, w tym wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw nowe produkty bankowe z unijnym i rządowym wsparciem, a przez to zachęcać je do inwestowania w innowacje, ekoinnowacje, termomodernizację budynków wielorodzinnych i komercyjnych, inwestycje technologiczne i proekologiczne, a przez to zmieniać gospodarkę na bardziej innowacyjną i przyjazną środowisku.

Czytaj także: Po 82 mln zł kredytu z DNB Bank Polska i EBI na budowę elektrowni fotowoltaicznych w północnej Polsce

Bankowe produkty i usługi proekologiczne

W ofercie Banku BNP Paribas znajdują się liczne proekologiczne produkty i usługi:

Kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii: od 2017 roku oferujemy kredyt ratalny na finansowanie ekologicznych źródeł energii. Oferta jest skierowana do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie zakupu: instalacji fotowoltaicznych, podgrzewaczy wody, pomp ciepła, rekuperatorów oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Fotowoltaika dla rolnika: rolnicy z sektora micro mogą skorzystać z oferty na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kredyt z premią BGK na termomodernizację nieruchomości: kredyt powstał we współpracy BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Kredyt z Premią BGK skierowany jest do Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających poprawić klasę energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kredyt Zielona Energia: kredyt inwestycyjny Zielona Energia został stworzony z myślą o wspieraniu inwestycji w odnawialne źródła energii. Jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy albo z biogazu.

Z kredytu mogą korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (jeśli jest wymagana przepisami prawa).

Czytaj także: OZE: Bank BNP Paribas i EBOiR udzielą kredytów za 630 mln zł

Kredyt technologiczny: małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą wdrożyć nowe technologie własne lub nabyte, mające na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, mogą sięgnąć po bezzwrotną premię technologiczną w ramach programu 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”.

W ramach tego programu wdrażanego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię technologiczną, która spłaca częściowo kapitał kredytu będąc zachętą do wdrażania bardziej ryzykownych innowacyjnych inwestycji.

Premia ekologiczna EKO LEASING POLSEFF: w latach 2011‒2019 BNP Paribas we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i w oparciu o Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) umożliwiał finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w formie kredytów inwestycyjnych oraz leasingów z premią ekologiczną.

Produkt skierowany do MŚP finansował inwestycje zmniejszające zużycie energii o min. 20%. W ramach programu przygotowano innowacyjne narzędzie w formie ogólnodostępnej listy maszyn i urządzeń energooszczędnych LEME.

Ponadto, przez cały proces realizacji inwestycji eksperci PolSEFF oferowali przedsiębiorcom bezpłatne wsparcie inżynieryjne i doradzali przy wyborze technologii zmniejszającej zużycie energii. W ramach programu sfinansowano ponad 2 tysiące projektów.

Zielone produkty inwestycyjne: Bank BNP Paribas popiera rozwiązania inwestycyjne zaprojektowane nie tylko pod kątem spełnienia celu inwestycyjnego, ale także w sposób, który jest społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

Bank postanowił wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1000 EUR wydane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Poprzez promocję inwestycji Bank zachęca do udziału w rekultywacji leśnej części obszaru w województwie wielkopolskim, który został zniszczony podczas trąby powietrznej w 2017 r. Wskazany obszar będzie zalesiony w ramach tej akcji prowadzonej przez firmę Reforest’Action we wrześniu 2020 roku.

Aleksandra Rutkowska,

Menedżer ds. Instytucji Międzynarodowych i Programów Rozwojowych,

Bank BNP Paribas

Źródło: aleBank.pl