Badania Harvard Business Review – szybkość analiz kluczowa przy podejmowaniu decyzji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zestawienie.wykres.03.400x260Z badań wykonanych na zlecenie Qlik wynika, że w czasach ciągłych zmian i wymagających klientów uzyskanie szybkich wyników analiz jest kluczowe

Badania Qlik, lidera zorientowanych na użytkownika rozwiązań Business Intelligence (BI), pokazują, że ponad trzy czwarte (78%) światowych liderów biznesu uważa, że analiza danych w procesie podejmowania decyzji zyskała na znaczeniu na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Szybkość

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review Analytics Services, wskazują również, że coraz większe znaczenie zyskują dane dostarczane w czasie rzeczywistym – tego zdania jest aż 88 % ankietowanych.

W badaniu wzięło udział 374 dyrektorów, kierowników i menadżerów firm z Ameryki Północnej, Europy oraz rejonu Azji i Pacyfiku. Badacze starali się zrozumieć z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się organizacje funkcjonujące na co dzień w rzeczywistości opartej na danych i w jaki sposób radzą sobie z tym wyzwaniami.

Brak pewności

Kolejnym ważnym wnioskiem z badań był fakt, że tylko połowa ankietowanych (51%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dysponowała informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji biznesowych. Ponadto, 44% ankietowanych za największą przeszkodę w podejmowaniu decyzji, uważa utrudniony dostęp do danych wewnętrznych, a kolejne 36% respondentów skarży się na ich niską jakość. Jednocześnie poczucie pewności w procesie podejmowania decyzji jest kluczowym aspektem dla blisko połowy badanych. 49% osób podejmujących decyzje w oparciu o sprawdzone dane stwierdziło, że są na dobrej drodze do rozwoju, podczas gdy osoby, które nie miały pewności przy podejmowania decyzji były pesymistycznie nastawione w stosunku do nadchodzącego roku (22%).

Trudność dostępu

Niepokojące jest to, że 48% respondentów stwierdziło, że to dane klientów były najtrudniej dostępne – szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu szybszych decyzji, było nadążenie za dynamicznie zmieniającymi się preferencjami klientów.

“By szybko reagować na zmiany w coraz bardziej konkurencyjnym świecie biznesu, organizacje są zmuszone do podejmowania kluczowych decyzji w czasie rzeczywistym. Stąd coraz większa rola danych. Sprawni liderzy wiedzą, że to dane, w połączeniu z intuicją i dotychczasowymi doświadczeniami, są kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji biznesowych.” – mówi Anthony Deighton, Dyrektor ds. Technologii w Qlik. “Nie jest zaskoczeniem, że tak wiele organizacji, chce przejść w kierunku kultury podejmowania decyzji opartych na danych, dostępnych w czasie rzeczywistym. W dobie Big Data każdy, niezależnie od branży, powinien mieć świadomość, że ma dostęp do właściwych danych, pomagających w podejmowaniu najlepszych decyzji, w najkrótszym możliwym czasie.”

Źródło: Qlik