AWS: polskie firmy wierzą w sztuczną inteligencję

AWS: polskie firmy wierzą w sztuczną inteligencję
Tomasz Stachlewski, Fot. AWS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska stoi u progu bezprecedensowej możliwości rozwoju gospodarki i rozwiązania istotnych kwestii społecznych za pomocą sztucznej inteligencji – powiedział Tomasz Stachlewski, szef zespołu architektów w Amazon Web Services na Europę Środkowo-Wschodnią podczas prezentacji raportu "Unlocking Europe's AI Potential".

W Polsce badaniem objęto ponad 1000 mieszkańców i 1000 przedstawicieli przedsiębiorców. 

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła „Drogę do Cyfrowej Dekady” – program transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. Obejmuje on działania w 4 obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowie infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej firm i definiuje konkretne cele jaki kraje Unii i cała UE powinny osiągnąć.

Amazon Web Services (AWS), zlecił firmie Strand Partners przeprowadzenie badania „Unlocking Europe’s AI  Potential”, aby sprawdzić postępy w drodze do realizacji kilku wyznaczonych przez Komisję Europejską celów.

Wg danych zaprezentowanych w raporcie AWS, polscy obywatele uważają, że sztuczna inteligencja ma potencjał transformacyjny dla całego społeczeństwa, a ponad połowa (54%) Polaków przewiduje, że sztuczna inteligencja odciśnie znaczące piętno na ich życiu w ciągu najbliższych trzech lat.

Polacy przewidują także szeroko zakrojony wpływ AI w opiece zdrowotnej (64%), edukacji (64%) i transporcie (64%).

Polskie firmy wobec AI

Polskie przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji odnotowują już pozytywne korzyści. 94% firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję osiągnęło wzrost przychodów; 88% wskazało na poprawę innowacyjności a 81% stwierdziło, że sztuczna inteligencja usprawniła procesy biznesowe. Wszystkie te wskaźniki są wyraźnie wyższe niż wyniosła średnia europejska (nie więcej niż 75% w każdym z badanych wskaźników).

76% przedstawicieli polskich firm stwierdziło, że bez technologii cyfrowych trudno byłoby im funkcjonować. Co więcej, 90% firm stwierdziło, że technologia cyfrowa jest ważna dla osiągnięcia ich długoterminowych planów rozwoju. Polskie przedsiębiorstwa nie tylko dostrzegają wartość technologii cyfrowych, ale także w nie inwestują.

W ciągu ostatniego roku polscy przedsiębiorcy  zwiększyli swoje zaangażowanie finansowe w technologie cyfrowe o 51%. Ten wzrost wydatków będzie kontynuowany, ponieważ firmy planują dalsze zwieszanie  inwestycji o kolejne 50% w roku 2024.

Kiedy GenAI zacznie się szkolić na polskich modelach językowo-kulturowych?

Zależności kulturowe będzie odgrywać kluczową rolę w sposobie projektowania, wdrażania i użytkowania technologii – w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji – wskazują eksperci AWS.

Większość rozwiązań do uczenia AI, korzysta z modeli językowych w języku angielskim, a jeszcze więcej pochodzi z kultury zachodniej, głównie USA, przez co nie odpowiada niuansom kulturowym innych części świata.

Duże modele językowe  szkolone na zróżnicowanych kulturowo danych zyskają bogatsze zrozumienie ludzkich doświadczeń i złożonych wyzwań społecznych. Ta nowo nabyta wiedza sprawi, że generatywna sztuczna inteligencja będzie bardziej dostępna dla użytkowników na całym świecie i będzie bardziej przystawała do lokalnych uwarunkowań kulturowo-społecznych.

Tomasz Stachlewski powiedział podczas konferencji, że rok 2024 będzie czasem kiedy nowe modele oparte o lokalny język i lokalną kulturę będą powstawały. Na razie są tworzone modele do uczenia AI w języku arabskim, w językach Dalekiego Wschodu.

Jednak w Polsce są uczelnie wyższe pracujące nad polskim modelem językowym i kulturowych dla szkolenia sztucznej inteligencji. Tomasz Stachlewski wyjaśnił, że AWS wspiera polskie uczelnie wyższe w ich badaniach dając im dostęp do swoich mocy obliczeniowych.

Badanie w Polsce było częścią badania ogólnoeuropejskiego, które zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi przez UK Market Research Society i ESOMAR przez zespół badawczy Strand Partners dla Amazon Web Services. Badane rynki to: Dania, Francja, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Na wszystkich tych rynkach przebadano łącznie 30 112 respondentów, w tym 16 001 obywateli i 14 111 liderów biznesu.

W Polsce badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 osób. Zapewniono reprezentację w oparciu o wiek, płeć i region NUTS 1. Dodatkowo w Polsce przeprowadzono ankietę wśród 1000 liderów biznesu, reprezentatywnych ze względu na wielkość firmy, sektor i region NUTS 1. Na potrzeby tego badania firmy i przedsiębiorstwa (liderzy biznesu) zostali zdefiniowani jako założyciele, dyrektorzy generalni lub członkowie zarządu w organizacjach.

Źródło: BANK.pl