Asseco wdrożyło w Banku Millennium usługi zaufania zgodne z rozporządzeniem eIDAS

Asseco wdrożyło w Banku Millennium usługi zaufania zgodne z rozporządzeniem eIDAS
Fot. stock.adobe.com / peshkov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach projektu udostępniono w procesach instytucji możliwość sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią, poprzez wywołanie kwalifikowanej usługi walidacji, czytamy w komunikacie Asseco Data Systems.

Bank Millennium, chcąc usprawnić wewnętrzne procesy podpisywania dokumentów oraz odpowiadając na oczekiwania klientów, zdecydował się na rozwinięcie pakietu posiadanych usług zaufania.

Asseco Data Systems wspierało wdrożenie w infrastrukturze banku usług, umożliwiających uzyskanie potwierdzania ważności złożonych podpisów i pieczęci elektronicznych.

‒ Dotychczasowe usługi zaufania, z których korzystaliśmy w Banku Millennium, zostały wzbogacone o nowe narzędzia, które stanowią znaczący krok w kierunku cyfryzacji procesów obsługi przedsiębiorstw.

Dzięki kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów elektronicznych udało się nam ułatwić zarówno klientom, jak i pracownikom banku bieżącą weryfikację podpisów elektronicznych, a także zapewnić ich długookresową trwałość.

Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw, co według nas dodatkowo zachęci klientów do zawierania umów z bankiem w formie elektronicznej – podkreśla Jarosław Ożóg, Project Manager, Bank Millennium.

Czytaj także: Komisja Europejska proponuje jeden profil cyfrowy dla Europejczyka

Co zapewniają usługi kwalifikowanej walidacji i konserwacji

Kwalifikowana walidacja to proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej na dokumencie cyfrowym, co stanowi gwarancję, że nie został on zmieniony po podpisaniu, oraz że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Odpowiedzialność za wynik procesu weryfikacji podpisu spoczywa na dostawcy tej usługi, czyli w tym wypadku Asseco Data Systems.

Udało się (…) ułatwić zarówno klientom, jak i pracownikom banku bieżącą weryfikację podpisów elektronicznych, a także zapewnić ich długookresową trwałość

Usługa kwalifikowanej konserwacji zapewnia w długim okresie prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Usługa ta zabezpiecza dowody kwalifikowanej walidacji i integralność podpisanej treści zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i poprzez podniesienie poziomu zabezpieczenia kryptograficznego.

Z technicznego punktu widzenia polega to na zastosowaniu odpowiednich algorytmów kryptograficznych w powiązaniu ze znakowaniem czasem dowodów z procesu kwalifikowanej walidacji.

Czytaj także: Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie rewizji eIDAS, czy to w ogóle realne?

Bezpieczeństwo e-dokumentów

Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, rozpoczynającego się od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację w długim okresie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa.

Obecnie obie usługi zaufania – kwalifikowana walidacja oraz kwalifikowana konserwacja e-podpisów  i e-pieczęci – świadczone są w Polsce jedynie przez Asseco Data Systems

‒ Zespół Banku Millennium zdecydował się nawykorzystywanie w swoich procesach kwalifikowanej walidacji i kwalifikowanej konserwacji e-podpisu oraz e-pieczęci, będących usługami zaufania zgodnymi z rozporządzeniem eIDAS. Są to rozwiązania wciąż mało znane, aczkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania dokumentem elektronicznym.

Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane w ciągu kilku miesięcy przy dużym zaangażowaniu zespołów projektowych obu stron -podsumowuje Patrycja Wiktorczyk, Główny Analityk, Asseco Data Systems.

Zakres projektu obejmował wdrożenie Bramki Walidacyjnej zintegrowanej z kwalifikowaną usługą WebNotarius oraz systemami dziedzinowymi, wsparcie wdrożenia w infrastrukturze, dostosowanie stylistyczne poświadczenia walidacyjnego do identyfikacji wizualnej banku oraz udostępnianie dowodów konserwacyjnych.

Obecnie obie usługi zaufania – kwalifikowana walidacja oraz kwalifikowana konserwacja e-podpisów  i e-pieczęci – świadczone są w Polsce jedynie przez Asseco Data Systems.

Czytaj także: BNP Paribas Leasing Solutions Polska wprowadza zdalne podpisywanie umów finansowania dla firm

Źródło: Asseco Data Systems SA