Asseco wdrożyło nową e-bankowość w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Asseco Poland zbudowało R-Online, nowy system bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych Raiffeisen Polbanku. Został on stworzony w oparciu o autorskie rozwiązanie Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP), dzięki któremu klienci banku mogą samodzielnie dostosować wygląd serwisu do własnych potrzeb.

Celem projektu było wdrożenie oraz udostępnienie klientom indywidualnym i mikrofirmom systemu bankowości elektronicznej „R‑Online”. Do jego realizacji wykorzystano Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP) – rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej, oparte na koncepcji miniaplikacji. Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana w czerwcu 2015 roku, a uruchomienie nowego systemu dla klientów miało miejsce w lipcu 2016 roku. 
Asseco CBP umożliwia użytkownikom swobodne kształtowanie swojej bankowości oraz korzystanie z bogatej oferty produktów i usług, dostępnej na platformie zdalnego dostępu. Dzięki temu do przeszłości odeszła konieczność projektowania systemów informatycznych z myślą o konkretnym segmencie klientów. System Asseco CBP może być użytkowany przez każdego, bo jest intuicyjny, a poprzez elastyczny dobór miniaplikacji bank może kierować swoją bankowość internetową i mobilną do różnych grup klientów.

Dzięki Asseco CBP klient/bank może szybko i skutecznie wdrożyć bankowość mobilną oraz internetową. Unikalna architektura tego rozwiązania oparta o platformę, miniaplikacje i adaptery daje niespotykane dotąd możliwości. Umożliwia odmienne podejście do projektu i kształtowania jego zakresu oraz etapów, dostarczając wymierne korzyści biznesowe w bardzo krótkim czasie. Swoboda personalizacji zarówno dla poszczególnych segmentów klientów, jak i ich indywidualnych potrzeb jest kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia systemu – powiedział Sławomir Filar, Szef Projektu ze strony Asseco Poland S.A.

Szybsze wdrożenia

Projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie w stosunku do zakresu prowadzonych prac. Było to możliwe z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki możliwości wdrażania go etapami, co wynika z podziału na miniaplikacje. Tym samym bank jest w stanie szybko i bez ryzyka uruchamiać poszczególne funkcjonalności systemu. Po drugie, wdrożenie rozwiązania zrealizowane było bez wyłączania poprzedniego systemu bankowości internetowej, co pozwala klientom samodzielnie zdecydować o momencie przejścia na nowy system w najdogodniejszym dla nich momencie. Po trzecie, Asseco CBP pracuje na przeglądarkach mobilnych, eliminując konieczność tworzenia aplikacji natywnej, którą klient musiałby pobrać i zainstalować w telefonie. Zastosowanie technologii RWD pozwoliło bankowi na szybkie wdrożenie systemu bankowości i mobilnej, pracującego na każdym modelu komputera, smartfonu i tabletu. Dzięki temu na każdym urządzeniu klient ma do czynienia z tymi samymi funkcjami, grafikami i logiką wykonywania poszczególnych operacji. To eliminuje konieczność „uczenia się” przez klienta nowego systemu na każdym z nich z osobna – jak to miało miejsce dotychczas. Nie ma też ograniczeń w zakresie dostępnych funkcjonalności w zależności od urządzenia, więc klient nie ma obawy, że sięgając np. po telefon nie będzie mógł zrealizować jakiejś operacji, którą ma dostępną na komputerze.

161012.asseco.04.400x

Spersonalizowana bankowość

Bank położył nacisk na wygodę klientów oraz prostotę obsługi, dlatego najczęściej wykorzystywane funkcje znajdują się tam, gdzie podpowiada intuicja oraz dostępne są przy minimalnej liczbie kliknięć. Wszystkie informacje w systemie prezentowane są w sposób przejrzysty i estetyczny, aby klient od razu otrzymywał potrzebne mu dane, bez tracenia czasu na ich poszukiwanie i zagłębianie się w kolejne poziomy menu.

Nowy serwis bazuje na architekturze oddzielnych aplikacji, znanej również ze smartfonów — mamy zatem oddzielną miniaplikację do rachunków, lokat czy płatności. Taki układ upraszcza i skraca czas niezbędny do wykonania poszczególnych operacji. Dodając do tego możliwość dowolnej personalizacji tych aplikacji, ich wyboru, układu, tworzenia skrótów dla najczęstszych transakcji, tak aby wykonywać je jednym kliknięciem, otrzymujemy serwis, który każdy z klientów może skonfigurować w idealny dla siebie sposób, by korzystać z niego szybko i wygodnie – powiedział Tomasz Dymowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty Produktowej i Relacji z Klientami w Raiffeisen Polbank.

161012.asseco.05.400x

W oparciu o aktualnie wdrożone rozwiązanie, bank może rozbudowywać system, zarówno pod kątem innych typów urządzeń, jak i w zakresie funkcjonalnym. Istotny jest także fakt, że zespół banku może poszerzać ofertę samodzielnie.

Ewa Kryj
Rzecznik Prasowy & PR Manager
Asseco Poland S.A.