Asseco wybrane przez największą agencję płatniczą w UE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Asseco podpisało umowę ramową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która obejmuje rozwój i modyfikacje systemów informatycznych, obsługujących 1,5 mln producentów rolnych. Agencja przeznaczyła na realizację zamówień ponad 54 mln zł netto.

Asseco zostało jednym z wykonawców, pośród których ARiMR będzie organizował odrębne przetargi na modyfikację swoich systemów informatycznych. Każde zlecenie będzie obejmowało przygotowanie analitycznego opisu modyfikacji i projektu technicznego. Ponadto wybrana firma będzie odpowiedzialna za stworzenie oraz implementację całości aplikacji. Umowa ramowa została zawarta na okres 4 lat.

W ciągu najbliższych 5 lat, z wykorzystaniem systemów informatycznych, rozwijanych w ramach umowy ramowej, planowana jest wypłata ponad 27 mld euro – powiedział Witold Malina, Dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland.

To potężne rozwiązanie, które wymaga nieustannego rozwoju i wdrażania zaawansowanych aplikacji przez najwyższej klasy specjalistów – dodał.

ARiMR to największa agencja płatnicza w Unii Europejskiej. Obsługuje najliczniejsze grono beneficjentów, z których wielu prowadzi rozdrobnione gospodarstwa. W swojej elektronicznej bazie prowadzi ewidencję ponad 33 milionów działek. Większość z nich ma co roku naliczane i wypłacane dopłaty obszarowe. Agencja w związku z tym jest właścicielem i użytkownikiem szeregu systemów informatycznych. Podpisana umowa ramowa zapewni jej możliwość ich bieżącego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia prawnego. Ponadto pozwoli na realizację modyfikacji międzysystemowych, wzmacniających integrację i wymianę informacji pomiędzy tymi systemami.

Asseco współpracuje już z agencją m.in. w ramach utrzymania i rozwoju jej strategicznego systemu – Systemu Informatycznego Agencji (SIA). Ponadto spółka wdrożyła kompleksową aplikację do obsługi online wniosków o płatność obszarową – eWniosek. Jest to jedno z największych na polskim rynku rozwiązań, w którym wykorzystywane są dane przestrzenne.

Oprócz Asseco umowę ramową z ARiMR podpisały HP Polska oraz Comarch.

Ewa Kryj
Rzecznik Prasowy & PR Manager
Asseco Poland S.A.