Komentarze: Łaskawe miesiące dla inwestorów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od pierwszych tygodni marca napływają zdecydowanie lepsze dane dotyczące gospodarki światowej, co natychmiast absorbowały rynki akcyjne, odnotowując niezwykle silne wzrosty. Optymizm ten jednak wynika głównie z analizy wskaźników obrazujących nastroje. Kolejne tygodnie przyniosą nam najprawdopodobniej wyczekiwanie, aż światowa gospodarka "udowodni", że uzasadnione są wysokie ceny na wielu rynkach finansowych.

Michał Poła

Z szerokiego spektrum wskaźników obrazujących nastroje, które sprawiły, że na giełdach akcji zapanowała euforia, szczególnie wyróżniają się dwa. Pierwszy z nich to indeks ISM dla przemysłu w czerwcu w Stanach Zjednoczonych, który osiągnął 44,8 pkt. Przekroczenie 50 pkt. uznaje się za moment wystąpienia warunków sprzyjających wzrostom PKB. Szczególnie imponująco wygląda indeks ZEW obrazujący nastroje analityków finansowych względem kondycji niemieckiej gospodarki. Przez ostatnie osiem miesięcy wzrastał, aż w czerwcu osiągnął również poziom 44,8 pkt. (jeszcze w marcu było to -3 pkt.).

Międzynarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy czy OECD mają dość rozbieżne szacunki co do kondycji światowej gospodarki. Wyraźny jest pesymizm tego pierwszego co do wzrostu gospodarczego gospodarek wschodzących. Szacuje się, że w tym roku dynamika PKB w tej grupie wyniesie zaledwie 1,2 proc. (w 2008 r. było 5,9 proc.). Może to nieco dziwić, szczególnie przez pryzmat Chin, które w tym roku osiągnąć mogą dynamikę nawet 9 proc., a w przyszłym roku już 10 proc. Z kolei ekonomiści OECD są szczególnie pesymistyczni względem 30 gospodarek wschodzących w skład tej organizacji. W roku bieżącym PKB skurczyć się może w nich o 4,1 proc., a w 2010 może nieznacznie wzrosnąć, bo o 0,7 proc. [alebankmodule ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI