Artykuły ze źródła: Marsh Polska

Marsh Global Insurance Market Index
Z rynku finansowego

Ceny polis cybernetycznych umiarkowanie w górę

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 4% w czwartym kwartale 2022 r. (spadek z 6% w Q3 i 9% w Q2) – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego tempa wzrostu, zapoczątkowany w Q1 2021. Jest to 21. kwartał z rzędu wzrostu stawek, jednak w przypadku większości regionów tempo wzrostu cen pozostaje umiarkowane, za wyjątkiem linii finansowych i profesjonalnych, które dopiero po raz drugi od Q3 2017 e. odnotowały spadki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marsh Global Insurance Market Index
Raporty

Marsh Global Insurance Market Index: ceny cyberpolis na świecie wzrosły o 53% w trzecim kwartale 2022 roku

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 6% w trzecim kwartale 2022 r. (spadek z 9% w Q2 2022) – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego tempa wzrostu stawek, datowany od początku 2021 roku. Chociaż jest to 20. z rzędu kwartał wzrostu stawek, to w przypadku większości regionów tempo wzrostu cen pozostaje umiarkowane, na co wpływ mają spadki w liniach finansowych i profesjonalnych notowane po raz pierwszy od Q3 2017 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Marsh
Raporty | Z rynku finansowego

Stawki polis cybernetycznych wciąż rosną, choć w wolniejszym tempie

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 9% w drugim kwartale 2022 r. (spadek z 11% w Q1 2022) ‒ wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index ‒ kontynuując trend umiarkowanego tempa wzrostu stawek, notowany od początku 2021 roku. Jest to 19. kwartał z rzędu, w którym obserwujemy rosnące stawki, jednakże w przypadku większości linii i regionów geograficznych tempo wzrostu cen ubezpieczeń pozostaje umiarkowane.

CZYTAJ WIĘCEJ
napis cyber insurance, człowiek bez twarzy, w kapturze
Raporty

Marsh Global Insurance Market Index: stawki polis cybernetycznych gwałtownie rosną, inflacja zaczyna budzić obawy ubezpieczycieli

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 roku – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Jest to 18. kwartał z rzędu, w którym obserwujemy wzrost stawek, jednakże w przypadku większości linii i regionów geograficznych tempo wzrostu cen ubezpieczeń pozostaje umiarkowane.

CZYTAJ WIĘCEJ
raport Marsh Global Insurance Market Index
Raporty | Z rynku finansowego

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w trzecim kwartale 2021 roku; kontynuacja wzrostu stawek polis cybernetycznych

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w trzecim kwartale 2021 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Stawki ubezpieczeniowe rosły w takim samym tempie jak w poprzednim kwartale. Jest to 16-sty kwartał z rzędu, w którym nastąpił wzrost cen ubezpieczeń, jednak w przypadku większości linii i regionów geograficznych ceny ubezpieczeń rosną umiarkowanie. Trend ten może sugerować, że wzrost stawek osiągnął szczyt w czwartym kwartale 2020 roku, wynosząc wówczas 22%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Kiedy skończy się pomoc państwa dla firm i zaczną one upadać, będzie potrzebne wsparcie dla branży ubezpieczeniowej?

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których odnotowano istotny wzrost niewypłacalności (+22% r/r). W przeciwieństwie do innych krajów, nie wprowadzono pełnego moratorium na ogłaszanie niewypłacalności, zdecydowano się tylko na zniesienie konsekwencji dla zarządów za zbyt późne zgłoszenie wniosku o upadłość lub restrukturyzację – pisze Marcin Olczak – Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Czy zarządy spółek mogą się jeszcze ubezpieczyć od odpowiedzialności za swoje działania w czasie pandemii?

Pandemia trwa już ponad rok, i nie wiadomo jak długo jeszcze trwała. Reakcja zarządów firm na to nieoczekiwane zdarzenie rodzi kolejne ryzyka odpowiedzialności kadry menadżerskiej. O tym czy jest w tej chwili możliwe ubezpieczenie kierownictwa firm od odpowiedzialności za ich sposób zrządzania w czasie Covid-19 piszą Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO & PEMA oraz
Włodzimierz Pyszczek – Dyrektor ds. kluczowych Klientów w Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
raport ubezpieczenia
Raporty | Z rynku finansowego

Wielka Brytania i państwa rejonu Pacyfiku notują najwyższe wzrosty cen ubezpieczeń

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły średnio o 22% w czwartym kwartale 2020 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, cyklicznego zestawienia stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Jest to największy od 2012 r. wzrost, który nastąpił po 20% wzroście cen w trzecim kwartale i 19% – w drugim kwartale 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Firma | Komentarze ekspertów

Rozliczanie zarządów firm ‒ potencjalne przyczyny szkód D&O po COVID-19

Kiedy kilka miesięcy temu wybuchła pandemia koronawirusa, klienci masowo zwracali się do nas z pytaniami, czy ich polisy ubezpieczeniowe nadal działają w sytuacji zamknięcia zakładu i przerwania prowadzenia działalności oraz czy polisa może w przynajmniej niewielkim stopniu pokryć straty poniesione na skutek odwołania imprez, przestojów działalności lub roszczeń o niewykonane zobowiązania. Pierwszą falę roszczeń z polis ubezpieczeniowych stanowiły sprawy związane właśnie z przerwami w prowadzonej działalności i odwołaniem imprez ‒ pisze w swoim komentarzu Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Dlaczego szkody D&O w Australii powodują wzrost cen polis w Polsce?

Jedną z cech odróżniających ubezpieczenia korporacyjne/przedsiębiorstw od ubezpieczeń indywidualnych jest to, że w przypadku tych ostatnich nie mamy wpływu na wysokość stawek (może poza systemem zniżek/zwyżek). W polisach korporacyjnych warunki, również te finansowe negocjujemy każdorazowo ‒ podkreśla Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ubezpieczenia
Raporty | Z rynku finansowego

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 19 proc. w II kw. 2020 roku, wśród przyczyn COVID-19

Średnie ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 19% w drugim kwartale 2020 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, cyklicznego zestawienia stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Jest to największy od 2012 r. wzrost, który nastąpił po 14% wzroście cen w pierwszym kwartale 2020 r. i 11% – w czwartym kwartale 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Raporty

Ransomware przyczyną 67% strat spowodowanych przez szkody cybernetyczne

Raport opracowany przez Marsh, brokera ubezpieczeniowego i doradcy w zakresie zarządzania ryzykiem, CMS – międzynarodową kancelarię prawną oraz Wavestone – firmę doradczą specjalizującą się w transformacji cyfrowej biznesu, wskazuje, że liczba szkód z dedykowanych polis ubezpieczenia cybernetycznego w 2019 roku wzrosła o 83% w Europie Kontynentalnej ‒ informują autorzy Raportu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.
Komentarze ekspertów | Raporty

Czego nauczyła świat biznesu pandemia COVID-19?

Raport COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications
opracowany przez Światowe Forum Gospodarcze we współpracy z Marsh & McLennan Companies podsumowuje opinie blisko 350 specjalistów ds. ryzyka, którzy wskazali największe ich zdaniem zagrożenia (pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia i skali oddziaływania) dla świata i biznesu w perspektywie następnych 18 miesięcy ‒ pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma

Ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządów ‒ co nas czeka po pandemii koronawirusa?

Obecnie wszyscy czekamy niecierpliwie na zakończenie przymusowej izolacji społeczeństwa spowodowanej Covid-19 i powrót do normalności. Spodziewamy się przy tym, że aktualna sytuacja może trwać kolejne tygodnie i miesiące. Warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, co będzie się działo później – pisze Włodzimierz Pyszczek, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Marsh Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1