Autor: Krystian Jaworski

Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Wyższa płaca minimalna podbiła dynamikę wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 7,1% r/r w styczniu wobec 6,2% w grudniu 2019 r., kształtując się nieznacznie powyżej naszej prognozy (7,0%) i konsensusu rynkowego (6,7%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 2,6% r/r wobec 2,8% w grudniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Przed nami spowolnienie wzrostu konsumpcji

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu w cenach bieżących o 7,5% r/r wobec wzrostu o 5,9% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (8,2%) i powyżej konsensusu rynkowego (7,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w grudniu do 5,7% r/r wobec 5,2% w listopadzie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Dynamika konsumpcji uderza w sufit

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 5,9% r/r wobec wzrostu o 5,4% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (4,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w listopadzie do 5,2% r/r wobec 4,6% w październiku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Solidna listopadowa produkcja, jednak perspektywy wciąż niepewne

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 1,4% r/r wobec 3,5% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy (0,8%) i oczekiwań rynkowych (0,0%). Warto zwrócić uwagę, że do zmniejszenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie w porównaniu z październikiem przyczynił się gównie efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Wzrost produkcji przemysłowej powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu do 5,6% r/r wobec spadku o 1,3% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (4,3%) i oczekiwań rynkowych (5,0%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu w porównaniu z sierpniem przyczynił się efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Utrzymuje się silne ożywienie popytu konsumpcyjnego

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu w cenach bieżących o 7,4% r/r wobec wzrostu o 5,3% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (8,0%) i nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (7,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w lipcu do 5,7% wobec 3,7% w czerwcu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Dynamika wynagrodzeń powróciła do średniookresowego trendu

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w lipcu wyniosła 7,4% r/r wobec 5,3% w czerwcu, kształtując się powyżej naszej prognozy (7,1%) równej konsensusowi rynkowemu. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lipcu o 4,4% r/r wobec 2,6% w czerwcu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Efekty kalendarzowe przejściowo wyhamowały sprzedaż detaliczną

Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu w cenach bieżących o 5,3% r/r wobec wzrostu o 7,3% w maju, co było poniżej naszej prognozy (6,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (4,9%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w czerwcu do 3,7% wobec 5,6% w maju.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Szeroki zakres spadku produkcji, ale branże eksportowe mają się zaskakująco dobrze

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do -2,7% r/r wobec 7,7% w maju, co było znacząco poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (2,0%). Do silnego obniżenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu w porównaniu z majem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w czerwcu br. była ona o 2 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa obniżyła się w czerwcu o 2,0% m/m.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Rekordowy optymizm konsumentów pomimo spadku zatrudnienia

Zgodnie z danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w maju wyniosła 7,7% r/r wobec 6,8% w kwietniu, kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (6,8%) i konsensusu rynkowego (7,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w maju o 5,2% r/r wobec 4,8% w kwietniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki płac w maju były najprawdopodobniej przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach, jak również utrzymująca się presja płacowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Budownictwo pod wpływem ustępującej górki inwestycyjnej

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w marcu do 10,8% r/r wobec 15,1% w lutym, co było poniżej oczekiwań rynku (11,7%) i powyżej naszej prognozy (9,8%). W kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w marcu oddziaływały przede wszystkim niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w marcu o 0,5% m/m.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym w cenach bieżących o 6,5% r/r wobec wzrostu o 6,6% w styczniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,3%) i poniżej naszej prognozy (6,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w lutym do 5,6% r/r wobec 6,1% w styczniu (dane zostały skorygowane względem wcześniejszej publikacji).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Czy to początek spowolnienia wzrostu konsumpcji?

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu w cenach bieżących o 4,7% r/r wobec wzrostu o 8,2% w listopadzie, co było znacząco poniżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (7,7%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w grudniu do 3,9% r/r wobec 7,8% w listopadzie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Parking
Gospodarka

„Czarny piątek” wsparł sprzedaż detaliczną?

Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 8,2% r/r wobec wzrostu o 9,7% w październiku, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w listopadzie do 6,9% r/r wobec 7,8% w październiku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 4