Dynamika konsumpcji uderza w sufit

Dynamika konsumpcji uderza w sufit
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 5,9% r/r wobec wzrostu o 5,4% w październiku, co było znacząco powyżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (4,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w listopadzie do 5,2% r/r wobec 4,6% w październiku.

Pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych oraz spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac sygnalizuje, że potencjał do ożywienia konsumpcji jest ograniczony #sprzedaż #SprzedażDetaliczna #GUS

Rosnąca popularność „Czarnego piątku” wsparciem dla sprzedaży detalicznej

Warto zwrócić uwagę, że wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszył pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem). W kierunku szybszego wzrostu sprzedaży oddziaływała wyższa dynamika m.in. w  kategoriach „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (np. hipermarkety), „meble, rtv, agd” i „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”. Do zwiększenia dynamiki sprzedaży w tych kategoriach mógł się przyczynić efekt związany z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupami świątecznymi. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosnącą popularność zakupów w tzw. czarny piątek (29 listopada). Zwiększająca się z roku na rok listopadowa dynamika m/m sprzedaży sprzętu RTV i AGD potwierdzałaby taką hipotezę.

Czytaj także: GUS: na koniec 2019 roku wzrosła sprzedaż detaliczna, spadł wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej >>>

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej był niższa dynamika w kategorii „pojazdy, samochodowe, motocykle i części” (5,1% r/r w listopadzie wobec 6,8% w październiku) oraz „żywność napoje i wyroby tytoniowe” (-0,1% r/r wobec 0,9% w październiku). Należy zwrócić uwagę, iż jest to już drugi odnotowany w ostatnich trzech miesiącach spadek żywności w sklepach wyspecjalizowanych. Ponownie stawiamy hipotezę, że czynnikiem ograniczającym sprzedaż żywności jest silny skumulowany wzrost jej cen. Uważamy również, że wyższe ceny żywności mogą przyczyniać się do realizacji w większym stopniu zakupów tego typu w sklepach niewyspecjalizowanych (np. hipermarketach), które charakteryzują się większą konkurencyjnością cenową niż sklepy wyspecjalizowane.

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w okresie październik-listopad (4,9%) ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (4,8% r/r). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w listopadzie w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. Pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych oraz spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac sygnalizuje jednak, że potencjał do ożywienia konsumpcji jest ograniczony. Podtrzymujemy tym samym naszą prognozę, zgodnie z którą dynamika spożycia prywatnego kształtuje się obecnie blisko swojego lokalnego maksimum (3,8% r/r w IV kw. br. z 3,9% w III kw.) i w kolejnych kwartałach znajdzie się w trendzie spadkowym.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Crédit Agricole