Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach bieżących o 3,1% r/r wobec wzrostu o 6,5% r/r w lutym, co było poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (3,9%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 1,8% wobec 5,6% w lutym.

Niższe tempo wzrostu sprzedaży ogółem było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z marca na kwiecień #sprzedaż #SprzedażDetaliczna #GUS

Przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy ograniczyło sprzedaż detaliczną

Zmniejszenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z niższej sprzedaży w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (-10,4% r/r w marcu wobec 1,6% w lutym) oraz „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (-1,3% r/r wobec 13,5%). Spadek sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikał z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2019 r. miały one miejsce w drugiej połowie kwietnia, co pozwalało na dokonywanie świątecznych zakupów w kwietniu. W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w ub. r. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca. Takie przesunięcie terminu świąt oddziałuje w kierunku obniżenia rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w marcu br. i jej wzrostu w kwietniu.

Czytaj także: GUS: sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,8 proc. rdr w marcu >>>

Popyt konsumpcyjny wciąż silny

Należy zwrócić uwagę, że niższe tempo wzrostu sprzedaży ogółem było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z marca na kwiecień, podczas gdy jej dynamika w większości kategorii zwiększyła się. Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” i „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” zwiększyła się w marcu o 7,3% r/r wobec wzrostu o 5,8% w lutym. Co więcej, przyspieszenie to zostało odnotowane pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych. Tym samym dane wskazują na utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny w marcu wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz oczekiwany wzrost transferów socjalnych. O sile popytu konsumpcyjnego świadczy również wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej w kategorii „meble, rtv, agd” (reprezentującej tzw. dobra trwałe) z 13,8% r/r w lutym do 20,5% w marcu.

Silny wzrost konsumpcji w I kw.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 4,1% r/r w I kw. wobec wzrostu o 5,8% w IV kw. ub. r. Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 4,8% r/r wobec 4,3% w IV kw. ub. r.

Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.

Źródło: Crédit Agricole