Autor: KPF

Finanse i gospodarka

Wytyczne EIOPA dotyczące Zasad POG

Zasady POG (Product Oversight and Governance), dotyczące nadzoru i zarządzania produktem zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, stanowią część nowych wymogów regulacyjnych UE ustanowionych Dyrektywą z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (zwaną Dyrektywą IDD). Zasady POG mają na celu zapewnienie, by interesy konsumentów były uwzględniane w całym cyklu życia produktu ubezpieczeniowego, tj. od procesu projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po bieżące monitorowanie w toku dystrybucji, tak by maksymalnie zredukować poziom missellingu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

V Kongres Sektora Pożyczkowego: Sektor instytycji pożyczkowych pełnoprawną częścią rynku finansowego

kpf.04.400x267Gdzie sektor instytucji pożyczkowych winien szukać inspiracji biznesowej, dobrego przykładu do planowania rozwoju swojej działalności? Gdzie ma znaleźć wzorzec do budowania właściwej relacji z otoczeniem biznesowym, by utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu i wzmacniać wiarygodność? Te i inne pytania będą istotą debaty podczas organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce po raz piąty Kongresu Sektora Pożyczkowego, który odbędzie się 11 maja 2016 r. 
w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

V Kongres Sektora Pożyczkowego

kpf.04.400x267Przez okres ostatnich 5 lat sektor pożyczkowy zmagał się z wieloma wyzwaniami – od wizerunkowych po rynkowe i biznesowe. Wczesnemu okresowi jego funkcjonowania towarzyszyła opinia mało profesjonalnego, kierującego swoje produkty do bardzo wąskiej grupy klientów, najczęściej najbardziej wrażliwych. W tamtym też czasie dominował nieskomplikowany i monoproduktowy model funkcjonowania. Jaki obecnie jest bilans dokonań i jakie stoją wyzwania przed sektorem instytucji pożyczkowych, który dziś zyskuje sobie wizerunek innowacyjnego, stosującego wysokie technologie, profesjonalnego i efektywnie zarządzającego ryzykiem?

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

KPF sygnatariuszem „Dobrych praktyk w zakresie standardów…

kpf.04.400x267Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – organizacja samorządu finansowego, zrzeszającego ponad 70 firm z siedmiu sektorów rynku finansowego, została sygnatariuszem „Dobrych praktyk w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego”. Dokument wypracowany został w ramach szerokiej platformy samorządowej Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Związku Firm Pożyczkowych i ma charakter rekomendacyjny. Dzięki temu może wpłynąć na jednolitą praktykę reklamowania produktów finansowych, a ponieważ był konsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zyskać bardzo praktyczne znaczenie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Dobry sygnał dla rynku

Najnowszy raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH na temat rynku consumer finance za I kwartał 2016 roku ujawnia, że ocena przebiegu obsługi zobowiązań w świetle relacji polskich gospodarstw domowych poprawiała się w ostatnim okresie. Drugi kwartał z rzędu znacząco zwiększyła się dominująca grupa gospodarstw domowych, obsługujących zobowiązania bezproblemowo (z 58,4% do 62,1%). Obecnie obserwowany odsetek gospodarstw domowych, deklarujących bezproblemową obsługę zobowiązań jest najwyższy w historii badania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Kwantyfikacja ryzyka według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

kpf.04.400x267Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował projekt Wytycznych w zakresie praktycznego stosowania definicji niewykonania zobowiązania, która implikuje określoną kwantyfikację ryzyka banku. Publiczne konsultacje tych wytycznych odbyły się w Londynie, a w imieniu EUROFINAS, europejskiej organizacji kredytu konsumenckiego udział w nich wziął Mecenas Marcin Czugan, Przewodniczący Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS, a zarazem Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

KPF: Polski pośrednik finansowy to dobra marka

kpf.04.400x267Wartość dodana, kreowana przez pośredników dla banków i ich klientów jest kluczem do zrozumienia, dlaczego stali się oni nieodzownym i stabilnym elementem systemu finansowego w Polsce. Wartość, tworzona dla banków wzrastała w miarę jak rósł udział tego sektora w sprzedaży kredytów. Jednocześnie pośrednicy dywersyfikują źródła swoich przychodów, coraz silniej angażując się w sprzedaż ubezpieczeń, pożyczek niebankowych, produktów inwestycyjnych i faktoringu. Specyfika rodzimej branży – to jeden z wniosków I Kongresu Pośrednictwa Finansowego, organizowanego przez KPF – jest zbliżona charakterystyką do doświadczeń rynku rumuńskiego, natomiast radykalnie różni się od modelu pośrednictwa w Czechach. Tam przedstawiciele sektora zajmują się m.in. dystrybucją… abonamentów telewizyjnych oraz ofert dostawców gazu i energii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

KPF: Ostrzejsze wymogi wobec sprzedawców ubezpieczeń. Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń zostanie przyjęta jeszcze w 2015 roku

kpf.04.400x267Surowsze niż do tej pory wymogi kompetencyjne, nowe zasady informowania o produktach ubezpieczeniowych oraz dotyczące sprzedaży łączonej  – standardy  między innymi w tych obszarach ustanawia Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive). Końca dobiegła jedna z ostatnich faz procesu legislacyjnego tej regulacji, tzw. procedura trialogowa z udziałem instytucji unijnych: Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W jej powstawaniu aktywnie uczestniczył EUROFINAS, europejska reprezentacja rynku kredytowego, do której należy Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pośrednicy finansowi przyjęli zasady dobrych praktyk

kpf.04.400x267Precyzyjne zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności pośrednika finansowego, pełne informowanie klientów o możliwych ryzykach nabywania rozmaitych produktów finansowych oraz o konsekwencjach prawnych podawania nierzetelnych danych; uczciwa reklama, przedstawiająca kompletne informacje o produktach i zobowiązaniach; wreszcie tryb reklamacji, przysługujących konsumentom – podmioty, świadczące usługi doradztwa/pośrednictwa, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ustawiły sobie bardzo wysoki pułap wymagań w odniesieniu do praktyki biznesowej. Walne Zebranie KPF, czyli najwyższa instancja decyzyjna w tej organizacji samorządu finansowego, uchwaliła przyjęcie Zasad Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego. Ich stosowanie będzie co roku weryfikowane przez audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF.

CZYTAJ WIĘCEJ
0003
Finanse i gospodarka

KPF: Co buduje, a co podważa reputację sektora pożyczkowego? IV Kongres Sektora Pożyczkowego – podsumowanie, odc. 2

Ryzyko reputacyjne może generować nie tylko jakość praktyk biznesowych części uczestników rynku, wpływających na ocenę sposobu prowadzenia działalności pożyczkowej przez cały sektor. Może na nią wpływać również fakt obowiązywanie niespójnych przepisów, regulujących działalność gospodarczą firm pożyczkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

KPF: Rośnie udział wierzytelności sekurytyzowanych,raport kpf – wielkość polskiego rynku wierzytelności

kpf.04.400x2678,5 miliona sztuk wierzytelności o wartości nominalnej niemal 57 miliardów PLN obsługują spółki zarządzające wierzytelnościami, objęte badaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w wyniku którego powstał raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności. IV kwartał 2014”. W obu przypadkach oznacza to znaczący wzrost. W strukturze wierzytelności, zarządzanych przez Członków KPF, dominują te obsługiwane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych. W tej kategorii wierzytelności znalazły się portfele o największej jednostkowej wartości, choć jeszcze rok wcześniej prym pod tym względem wiodły wierzytelności obsługiwane na zlecenie banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1