Autor: Ariel Wojciechowski

Sieci Komputerowe | Źródło: AdobeStock
Technologie i innowacje | Cyberbezpieczeństwo

Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii sposobem na sojusz biznesu i nauki?

O wyzwaniach i problemach, potrzebie większego finansowania oraz roli centrów transferu technologii we wzmacnianiu współpracy biznesu z nauką mówił Paweł Płatek – członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii, przedstawiciel Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW. Wywiad do najnowszego numeru Miesięcznika Finansowego Bank przeprowadził Ariel Wojciechowski. Zapraszamy do zapoznania się z jego najciekawszymi fragmentami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Nauka | Nie tylko kadry | Centra transferu technologii partnerem w rozwoju bankowości

O roli centrów transferu technologii we wzmacnianiu współpracy biznesu z nauką, priorytetowych w roku 2023 obszarach badawczych, ale także o potrzebie większego finansowania, wyzwaniach i problemach mówi Paweł Płatek – członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii, przedstawiciel Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jolanta Żyśko, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Biznes – Sport – Nauka | Finansujmy sport, ale mądrze

Finansowanie sportu przez biznes powinno być elementem długofalowej strategii, a nie jedynie doraźnym wydatkiem marketingowym. Tylko wtedy taka współpraca przyniesie wymierne korzyści wszystkim zainteresowanym. O sporcie w dobie postępującej globalizacji, jego pozytywnych i negatywnych stronach, finansowaniu oraz budowaniu marki poprzez sport mówi dr hab. Jolanta Żyśko, profesor AWF, prorektor ds. promocji i rozwoju uczelni Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Państwo także powinno inwestować w sztuczną inteligencję

Na ile kryzys gospodarczy wpłynie na obszar nowych technologii? Czy będzie miał wpływ na ten obszar? Czy będziemy mogli przewidywać kryzysy w przyszłości? – na te pytania w najnowszym numerze Miesięcznika Finansowego BANK odpowiada dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, profesor ALK, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w rozmowie z Pawłem Minkiną oraz Arielem Wojciechowskim, której fragment prezentujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Inwestując w rozwój AI dziś, w przyszłości zaoszczędzimy nie tylko pieniądze

O przydatności i lepszym wykorzystaniu metaversum, wartościach i trudnościach płynących z ogromnego przyspieszenia rozwoju technologicznego oraz efektywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w gospodarce mówi dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, profesor ALK, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w rozmowie z Pawłem Minkiną oraz Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Nauka | Jeśli się nie dogadamy, najlepsi wyjadą

O popularności i przyszłości kierunków ekonomicznych w Polsce, kształceniu kadr menedżerskich, możliwościach kariery naukowej, transferze wiedzy, wspólnej odpowiedzialności uczelni i biznesu oraz szansach na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii mówił dr hab. prof. SGH Jakub Brdulak – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlowej, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
dr hab. prof. SGH Jakub Brdulak – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa
Edukacja finansowa

Jeśli Polak dostanie nagrodę Nobla z ekonomii, to nie będzie to pracownik polskiej uczelni

O popularności i przyszłości kierunków ekonomicznych w Polsce, kształceniu kadr menadżerskich, możliwościach kariery naukowej, transferze wiedzy, wspólnej odpowiedzialności uczelni i biznesu oraz szansach na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii mówi dr hab. prof. SGH Jakub Brdulak – pełnomocnik rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego, Szkoły Głównej Handlowej, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | NAUKA A TECHNOLOGIE | Transformacja cyfrowa to wielowymiarowe działania potrzebne tu i teraz

O powierzchownym rozumieniu transformacji cyfrowej, pułapce, w jaką mogą wpaść banki, konieczności głębokiej refleksji nad kulturą organizacyjną w biznesie, kluczowej roli człowieka dla efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, zrozumieniu roli uczelni w rozwoju biznesu, a także ostatnim dzwonku dla zmian w polskim systemie kształcenia, mówi
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek,
rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Przestańmy gonić Zachód, nie mamy na to czasu

O sytuacji i perspektywach sektora MŚP w Polsce, wyzwaniach stojących przed polskim przemysłem, nierealnych marzeniach o globalnych czempionach, ale również niepotrzebnej pogoni za Zachodem, zmianach w relacjach uczelni z biznesem oraz konieczności kreowania innowacyjnych rozwiązań bez oglądania się na Stany Zjednoczone lub Chiny, mówi
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/09

Bankowość i finanse | GOSPODARKA I NAUKA | Kosmiczna nauka. Polscy naukowcy zmieniają nie tylko świat

Do 2022 r. w Europie zabraknie 350 tys. specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Już teraz popyt na ekspertów od nowoczesnych technologii pozostaje niezaspokojony. O kształceniu w zawodach przyszłości, kosmicznym uniwersytecie, polskich patentach i wkładzie polskich naukowców w prace najważniejszych instytucji badawczych oraz transferze technologii z nauki do biznesu mówił
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Bankowość i Finanse | Ubezpieczenia Społeczne | Wywiad | System emerytalny potrzebuje ewolucji i wyjęcia poza nawias polityczny

O czekaniu na cud, który się nie zdarzy w obszarze systemu emerytalnego, ciągłej potrzebie edukacji i uświadamiania społeczeństwa, dotychczasowym ignorowaniu głosu i doświadczeń świata nauki w założeniach tzw. Polskiego Ładu oraz elementach fundamentu rozwoju mówił
prof. dr hab.
Maciej Żukowski
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/06

Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Wywiad | Działania csr i esg to nie marketing – to jeden z warunków rozwoju efektywnej gospodarki

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany, mówił
dr hab. Piotr Wachowiak
rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykres
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | GOSPODARKA | Wywiad | Zmniejszona czujność rozpruje budowaną latami sieć bezpieczeństwa

Pandemia zostawi nam hybrydowy model pracy, nowy model kadr menedżerskich, ogromny popyt na technologię w życiu prywatnym i zawodowym oraz konieczność wspólnej odbudowy bezpieczeństwa sektora finansowego. O obecnej i przyszłej sytuacji gospodarki, banków i kształceniu kadr przyszłości, mówi dr hab. Krzysztof Kalicki – przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank w Polsce, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIEBIORCZOSC | Wywiad | Edukacja to nie kaprys, a priorytet dla nas wszystkich

O kluczowej roli edukacji ekonomicznej w budowie kapitału gospodarczego kraju, zadaniach instytucji publicznych, banków i organizacji pozarządowych w podnoszeniu wiedzy finansowej oraz konieczności edukowania ponad podziałami mówił dr hab. Stanisław Mazurprof. UEK – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Robert W. Ciborowski
BANK 2021/01

Bankowość i Finanse | Biznes a Edukacja | Zapomnieliśmy, co jest kluczowe w nowych technologiach, a bez tego nie ruszymy dalej

Przed nami jeszcze większa dominacja korporacji w obszarze rozwoju technologii, a małe i średnie przedsiębiorstwa już teraz zaciągają hamulec. Dlaczego Albert Einstein i Robert Solow nie mieliby czego szukać w polskich uczelniach, ale także o innowacyjności, potrzebie zmiany polityki naukowej państwa, regresie potencjału polskich naukowców i szukaniu klucza do efektywniejszych działań nauki i biznesu mówi
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/12

Bankowość i Finanse | Biznes a Nauka | Znajdźmy w uczelniach miejsce dla biznesu

Co zadecyduje o sukcesie modernizacyjnym Polski?
Czym naprawić obecny model kapitalizmu?
Jakie zmiany wywołane przez pandemię zostaną z nami na dłużej? O potrzebie zmian, nowym spojrzeniu na współpracę z biznesem i kluczowych elementach dla efektywnego zarządzania mówił
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak,
rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/10

Bankowość i Finanse | Nauka a Gospodarka | Otwartość i zrozumienie kluczem do sukcesu współpracy nauki z biznesem

Czy uczelnie w Polsce poradziły sobie w dobie pandemii? Co w kształceniu studentów ma do powiedzenia biznes? Kogo kształcić na potrzeby gospodarki 4.0? O zwalczaniu skutków epidemii, rozwoju platform informatycznych w zarządzaniu jednostkami szkolnictwa wyższego, wdrażaniu elementów Smart University i wsparciu działalności w zakresie trzeciej misji uczelni, jako wyzwaniach, a także o obecnej sytuacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego mówił prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Doktoraty wdrożeniowe szansą na pogłębienie współpracy biznesu i nauki

O doświadczeniach z funkcjonowania szkolnictwa wyższego w dobie pandemii, wkładzie polskich naukowców w walkę z COVID-19, ale także znaczeniu tzw. doktoratów wdrożeniowych dla zwiększenia efektywności współpracy nauki z różnymi branżami polskiej gospodarki i przedsiębiorstwami, specjalnie dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego – Wojciech Murdzek w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
minister nauki i szkolnictwa wyższego – Wojciech Murdzek
Edukacja finansowa

Doktoraty wdrożeniowe szansą na pogłębienie współpracy biznesu i nauki

O doświadczeniach z funkcjonowania szkolnictwa wyższego w dobie pandemii, wkładzie polskich naukowców w walkę z COVID-19, ale także znaczeniu tzw. doktoratów wdrożeniowych dla zwiększenia efektywności współpracy nauki z różnymi branżami polskiej gospodarki i przedsiębiorstwami, specjalnie dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego – Wojciech Murdzek w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1