Autor: Instytut Rynku Finansowego / IRF

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej WKF będzie uwzględniał dane od trzech kolejnych banków

O trzy banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. 18 czerwca br. do grona Banków Panelistów przystępują: Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Mironczuk, prezes Instytut Rynku Finansowego
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy sektor banków spółdzielczych sięgnie do rezerw?

Duże zamiany jakie rozpoczęły się na rynku finansowym to dopiero zapowiedź tego, co nas naprawdę czeka. Implikacje obniżek stóp procentowych, wzrost ryzyka kredytowego w środowisku niepewności gospodarczej i istotnie większej inflacji w pełni będą odczuwalne w gospodarce dopiero za kilka miesięcy. Wywoła to zmiany strukturalne w bankowości, a w bankowości spółdzielczej w szczególności. Zmiany w bankowości spółdzielczej będą również musiały dotknąć meritum modelu biznesowego – zarządzania aktywami i pasywami, marżą odsetkową ryzykiem, płynnością ‒ podkreśla w komentarzu Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Mironczuk, prezes Instytut Rynku Finansowego
Finanse osobiste | Komentarze ekspertów

Zniknięcie LIBOR to istotne ryzyko systemowe dla rynków finansowych?

Komisja Europejska przedstawiła kilka dni temu projekt zmian do Rozporządzenia w sprawie benchmarków (BMR), wprowadzający przepisy na wypadek sytuacji ustania emitowania jednego ze wskaźników. Jednocześnie pojawiają się spekulacje, że wskaźnik LIBOR, ważny w Polsce ze względu na dużą liczbę frankowych umów kredytowych gdzie występuje wskaźnik LIBOR CHF, możne zniknąć przed końcem 2021 roku. O komentarz poprosiliśmy Tomasza Mironczuka, prezesa Instytutu Rynku Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Wydarzenia i Opinie | Felieton na czas szczególny | Gdzie jest cena równowagi?

Z końcem marca i na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP. Jest to klasyczne działanie stosowane w ostatnich stu latach przez banki centralne, aby pobudzić koniunkturę. Obniżka powinna zachęcić przedsiębiorców do inwestycji poprzez tańszy kredyt. Decyzja taka ma również wpływ na inwestorów i oszczędzających. Przy niższych stopach procentowych motywacja do gromadzenia środków, jak i inwestycji z reguły maleje, zwiększa się natomiast poziom konsumpcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1