ARP i Alior Bank będą współpracować na rzecz finansowania małych i średnich firm

ARP i Alior Bank będą współpracować na rzecz finansowania małych i średnich firm
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bank podpisały porozumienie o współpracy mające na celu rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do finansowania, podała ARP. Współpraca ma dotyczyć współdziałania w finansowaniu projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, zwiększającej ich potencjał rozwojowy.

Współpraca ma dotyczyć współdziałania w finansowaniu projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, zwiększającej ich potencjał rozwojowy #ARP #AliorBank @AliorBankSA

Na mocy porozumienia ARP i Alior Bank będą także wykorzystywały swoje komplementarne produkty finansowe dla rozszerzenia dostępu przedsiębiorstw do finansowania, czyli jednego z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to pierwsze tego typu porozumienie podpisywane przez ARP z bankiem komercyjnym, podano w komunikacie.

„Agencja Rozwoju Przemysłu od lat inwestuje w rozwój przedsiębiorstw. Przez wiele lat skupialiśmy się na finansowaniu dużych firm. Nadal tym będziemy się zajmować. Teraz otwieramy się także na małe i średnie przedsiębiorstwa, bo widzimy zapotrzebowanie w zakresie tego finansowania i chcemy wypełnić tę lukę. Jednym z działań w tym kierunku jest podpisane z Alior Bankiem porozumienie o współpracy. Poszerzamy ofertę w obszarze naszych usług finansowych, tak aby zwiększyć dostęp do finansowania właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw” – powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w materiale.

Wspólne wydarzenia i działania informacyjne

Zgodnie z porozumieniem, ARP i Alior Bank będą informowały swoich klientów o komplementarnej ofercie drugiej strony za pośrednictwem m.in. stron internetowych oraz biuletynów informacyjnych. Planowane są także wspólne wydarzenia (konferencje, seminaria) dla małych i średnich firm, w tym podmiotów prowadzących działalność na terenie dwóch specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP, wskazano także.

„Od początku swojej działalności Alior Bank postrzega małe i średnie przedsiębiorstwa jako kluczową grupę docelową. Oferujemy im nie tylko standardowe produkty i usługi bankowe, ale także produkty wykorzystujące fundusze UE. We współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu widzimy możliwość wspólnego finansowania nowych, ciekawych pomysłów biznesowych” – stwierdził wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta.

Restrukturyzacja kredytów spłacanych przez firmy

„Wraz z ARP planujemy także wspólnie restrukturyzować kredyty spłacane przez firmy. Liczymy tu na wieloletnie doświadczenie Agencji w tego typu projektach. Chcemy również dotrzeć do firm współpracujących z ARP z informacją o oferowanych przez Alior Bank produktach wykorzystujących fundusze unijne, szczególnie o kredycie na innowacje technologiczne i gwarancji Biznesmax, finansowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój” – dodał wiceprezes Alior Banku Maciej Surdyk.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews