Architektura aplikacyjna w bankach

Architektura aplikacyjna w bankach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nie da się ukryć, że w dobie cyfryzacji przed największymi wyzwaniami staje sektor bankowy: bezpieczeństwo danych, blockchain, rozwój bankowości mobilnej i rosnące potrzeby klientów to tylko niektóre z nich. Aby im sprostać, banki muszą poukładać swoją architekturę aplikacyjną i wdrożyć odpowiednio dopasowaną do swojej specyfiki strategię digitalizacji. Tymczasem badanie "Digital Banking Expert Survey" pokazało, że aktualnie tylko 9% światowych banków zakończyło już wdrożenie cyfrowej strategii, 60% banków nadal nad nią pracuje. A w Polsce?

Rolą CIO jest dzisiaj nie tylko postawienie odpowiednich granic #ŁukaszWróbel #WEBCON

W centrum zainteresowania CIO instytucji finansowych od lat są procesy core’owe. Jednak te „serca banków” w Polsce nadal są młode i spełniają najważniejsze wymagania – najstarsze powstały w latach 90-tych, najmłodsze mają zaledwie kilka lat. Wyzwaniem dla tych firm jest teraz takie zaplanowanie architektury aplikacyjnej i organizacji departamentu IT, by zapewnić należyte wsparcie także pozostałym procesom biznesowym. W ostatecznym rozrachunku to one mogą zadecydować o sprawnej realizacji strategii banku i budowie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Rola CIO

Jak tłumaczy Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON, naturalnym stadium ewolucji systemów core’owych jest wzbogacanie ich o mniej lub bardziej kompleksową i zautomatyzowaną obsługę procesów biznesowych.

– Po latach naturalnego rozwoju częstym wyzwaniem staje się określenie, gdzie kończy się system core`owy, a zaczyna back-office i kiedy back-office staje się front-office`m. Rolą CIO jest dzisiaj nie tylko postawienie odpowiednich granic, ale takie zaplanowanie architektury aplikacyjnej i organizacji pracy departamentu IT, by umożliwić skuteczne wsparcie biznesu we wszystkich obszarach jego działania.

Pace-Layered Application Strategy 

Zaproponowany przez Gartnera model Pace-Layered Application Strategy doskonale obrazuje ten problem, klasyfikując systemy informatyczne według strategii postępowania. Wyodrębnia w ten sposób trzy filary zdrowej architektury IT: Systems of RecordSystems of Differentiation i Systems of Innovation.

Systems of Record

Bankowe systemy core’owe, podobnie jak systemy finansowo-księgowe czy popularne ERPy, są typowym przedstawicielem kategorii Systems of Record. Ich podstawową rolą jest stabilna i wydajna obsługa procesów core’owych. Z punktu widzenia typologii zaproponowanej przez Gartnera błędem jest oczekiwanie od nich wybitnej elastyczności czy łatwości i szybkości wprowadzania zmian. Choćby z tego powodu nie są one w stanie i nie powinny w pełni zaspokajać wszystkich potrzeb banków.

Systems of Differentiation

Systems of Differentiation to rozwiązania, które wspierają procesy specyficzne dla danej organizacji. Takie, które mają olbrzymie znaczenie biznesowe, podlegają stałemu rozwojowi i szlifowaniu, świadczą o przewadze konkurencyjnej, doskonałości procesowej organizacji. Przykładem są systemy obsługi poszczególnych grup produktowych. Niekiedy budowane przy pomocy zewnętrznych dostawców, czasem za pomocą zasobów wewnętrznych. Priorytetem niemal zawsze jest elastyczność samego systemu lub przynajmniej takiej organizacji pracy wokół niego, by zmiany mogły być szybko wprowadzane.

Systems of Innovation

No i wreszcie „dzieci cyfrowej transformacji”, czyli Systems of Innovation. Powstają jako odpowiedź na nowe technologie, szanse biznesowe i strategie (np. wprowadzenie nowej grupy produktowej). Bardzo często system i wymagania powstają równocześnie i ciągle się zmieniają. To pole do popisu dla metodyk zwinnych, paradygmatu DevOps i platform typu Rapid Application Development (no-code/low-code).

Prognozy Gartnera

Te ostatnie, takie jak WEBCON BPS, powodują, że rozwiązania, także te o krytycznym znaczeniu dla biznesu, jesteśmy w stanie dostarczać szybciej, łatwiej utrzymywać, ale przede wszystkim radzić sobie z wszechobecnymi zmianami – niezależnie, czy pojawią się one w trakcie budowy i wdrożenia czy już na etapie wykorzystania aplikacji biznesowych. Niski próg wejścia powoduje, że dużo łatwiej jest również skalować zasoby działu IT i poradzić sobie z niechcianą rotacją. Według Gartnera do 2020 r. co najmniej 50% nowych aplikacji LOB (Line of Business) tworzonych będzie za pomocą platform RAD.

Gartner zwraca również uwagę, że w 2010 r. inwestycje w Systems of Records pochłonęły 90% budżetów IT, a systemy Differentation i Innovation odpowiednio 9% i 1%. Prognozy dla roku 2020 r. zmieniają alokację do odpowiednio 50%, 35% i 15%. CIO stają się więc współodpowiedzialni za realizację strategii biznesowych poprzez tworzenie rozwiązań, które umożliwią praktyczną realizację tych strategii i przyczynią się do zdobycia oraz utrzymania pozycji lidera na rynku. Aby sprostać zadaniu, muszą się dobrze przygotować – adaptując nowe metodyki pracy i wdrażając nowe narzędzia.

Do operacji, które zoptymalizują codzienną pracę instytucji finansowej (banku, firmy leasingowej czy windykacyjnej) za pomocą platformy RAD/BPM (Business Process Management) można zaliczyć:

– rozporządzanie i przetwarzanie dokumentów;

– organizacja i archiwizacja dokumentacji;

– zarządzanie sprawami sądowymi;

– przetwarzanie umów leasingowych;

– przetwarzanie umów windykacyjnych;

– wsparcie finansów i księgowości (obieg faktur i delegacji, komunikacja wewnętrzna działu);

– wsparcie działu HR (portal pracowniczy do zarządzania sprawami kadrowymi, zarządzanie czasem pracy poza biurem, obecność);

– wsparcie działu IT (zgłaszanie zapotrzebowania na nowe obiegi czy sprzęt IT, helpdesk);

– organizacja i wsparcie działań firmy (zgłaszanie problemów, call center, obieg dokumentów i korespondencji, CRM, zarządzanie flotą, dokumentacja i raportowanie).

aleBank.pl