Aplikacja Nasz Bank w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach jest dostępna na systemie operacyjnym Android oraz iOS

Aplikacja Nasz Bank w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach jest dostępna na systemie operacyjnym Android oraz iOS
Źródło: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od maja 2021 roku klienci Banku Spółdzielczego w Białobrzegach mają możliwość korzystania z aplikacji mobilnej Nasz Bank. Aplikacja umożliwia zdalny dostęp do konta, jest przejrzysta, wygodna i funkcjonalna, przypomina Bank na swoich stronach internetowych.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach to bank z ponad 100-letnią tradycją i polskim kapitałem. Funkcjonuje na zróżnicowanym terenie, obsługuje różne grupy klientów, koncentrując się przede wszystkim na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, samorządów terytorialnych oraz lokalnych konsumentów.

Jest obecny w większości gmin powiatu białobrzeskiego, będąc jednocześnie partnerem w obsłudze budżetów tych gmin. Ponadto obsługuje Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Oferuje nie tylko standardowe produkty finansowe, takie jak rachunki bieżące, lokaty, kredyty i karty płatnicze, lecz także umożliwia klientom elektroniczny dostęp do rachunków.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
Źródło: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Nasz Bank

Aplikacja pozwala klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym posiadającym dostęp do usługi bankowości elektronicznej korzystać z usług Banku na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe typu smartfon, tablety) za pomocą interfejsu dostosowanego do ekranów dotykowych obsługiwanych palcem. Aplikacja Nasz Bank posiada intuicyjne interfejsy zgodne ze standardem Google dla systemu Android oraz Apple w wersji dla systemu iOS.

Czytaj także: O bankach spółdzielczych w Senacie RP

Dzięki aplikacji można mieć dostęp do:

usługi BLIK: dzięki niej możliwe jest przeprowadzanie transakcji (wypłaty i płatności za zakupy) z wykorzystaniem sześciocyfrowego kodu wyświetlanego w aplikacji mobilnej, który służy do  akceptowania operacji na telefonie. Transakcje BLIK są bezpieczne, wygodne, realizowane szybko bez zwłoki i pozbawione ryzyka przechwycenia przez niepowołane osoby danych klienta. W trakcie akceptacji transakcji klient ma ponowną możliwość weryfikacji jej na ekranie telefonu. Usługi BLIK dają możliwość przeprowadzania transakcji przy użyciu smartfona, bez konieczności posiadania przy sobie kart płatniczych;

mobilnej autoryzacji: która jest jednym ze sposobów autoryzacji transakcji w  bankowości  internetowej. W momencie dodania urządzenia mobilnego w bankowości internetowej sposób autoryzacji zmieni się z haseł SMS na mobilną  autoryzację. Od tej pory, gdy klient wykona operację w bankowości elektronicznej, na jego urządzenie mobilne przyjdzie komunikat w formie powiadomienia PUSH dotyczący autoryzacji danej transakcji w aplikacji;

SmartKARTY: pozwala klientom szybko i bezpiecznie obsłużyć swój rachunek w bankomatach i wpłatomatach Banku Spółdzielczego w Białobrzegach. Dzięki funkcji smartKARTA można wypłacać gotówkę z bankomatu bez użycia klawiatury (bez dotykania bankomatu). Transakcję wypłaty gotówki klient zleca i potwierdza się w Aplikacji mobilnej Nasz Bank po zeskanowaniu specjalnego kodu QR z ekranu bankomatu.

Ponadto:

‒ można bezpiecznie zarządzać swoimi finansami przy pomocy urządzenia mobilnego ‒ dostęp do aplikacji jest chroniony kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych;

‒ przeglądać informacje o zgromadzonych środkach finansowych na rachunkach;

‒ jest dostęp do historii operacji na rachunku;

‒ możliwe jest prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)

‒ można wykonywać przelewy zwykłe, zdefiniowane, podatkowe;

‒ można też korzystać z polecenia Sm@rt wypłaty oraz przelewów QR;

‒ zatwierdzanie operacji bankowych odbywa się autoryzacją mobilną – zastąpienie haseł SMS;

‒ SmartKARTA umożliwia wypłaty z bankomatu bez kart;

‒ klient otrzymuje powiadomienia PUSH zawierające informacje o realizowanych dyspozycjach na rachunku (m.in. wpłaty, wypłaty, transakcje BLIK, logowanie oraz dyspozycje realizowane przez usługę bankowości elektronicznej i inne);

‒ i można zadzwonić lub wysłać e-mail do banku.

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Ponad 100 lat historii Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

Korzenie Banku sięgają I. połowy XX wieku. To 103 lata temu w Białobrzegach powstał obecny Bank Spółdzielczy.

Początek jego historii miał miejsce w listopadzie 1911 roku, kiedy to rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego. W dniu 17 listopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe, podkreśla Bank na swoich stronach internetowych.

Na posiedzeniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie: ks. Hieronim Cieślakowski, dr Stefan Kamiński, Marian Cybulski, Jan Sobieraj, Adam Ziółek. Podjęto także decyzję o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu o rozpoczęciu działalności i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku. W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza”, by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku.

Z nielicznych dokumentów, które zachowały się z czasów sprzed II wojny światowej wynika, iż w 1937 r. członkami Kasy było 537 osób, wkłady członkowskie wynosiły 22.175 zł, natomiast fundusze ‒ 24.552 zł (udziałowy) i 26.009 zł (zasobowy). Pożyczki wekslowe na ten rok przekroczyły 46 tys. zł, a suma bilansowa zamknęła się kwotą 152.459 zł. Kasa uzyskała niewielką nadwyżkę wynoszącą 400 zł.

W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana ‒ podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju ‒ Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy ‒ Kasa Spółdzielcza.

W latach 1961‒1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach, podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spółdzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu z centralą w Warszawie.

Od 26 października 2001 roku Bank zrzeszony był w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie, który przyłączony został do Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. (GBW S.A.) tworząc zrzeszenie pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB-Bank S.A.) w Poznaniu.

Od 15 września 2011 roku do zrzeszenia SGB-Banku S.A. należy również Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach działa na terenie siedmiu gmin województwa mazowieckiego: miasto i gmina Białobrzegi, Wyśmierzyce, gmina Promna, Radzanów, Przytyk oraz Stara Błotnica. Sieć liczy 7 oddziałów i 3 punkty kasowe oraz daje możliwość skorzystania z 7 bankomatów na terenie działania.

W skład władz Banku wchodzą:

Elżbieta Karasek, prezes Zarządu; Irena Stępniak, zastępca prezesa Zarządu; Elżbieta Syta, zastępca prezesa Zarządu.

Czytaj także: Innowacje cyfrowe w usługach bankowych przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu społeczności lokalnej

Źródło: Bank Spółdzielczy w Białobrzegach