Apel Rady Przedsiębiorczości, Polska potrzebuje silnego sektora bankowego

Apel Rady Przedsiębiorczości, Polska potrzebuje silnego sektora bankowego
Fot. Pracodawcy RP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska przedsiębiorczość potrzebuje silnego, stabilnego i efektywnego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem na tym rynku roli sektora bankowego. Banki w Polsce odpowiadają za ponad 75% finansowania zewnętrznego polskich firm, stanowiąc często jedyną możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych podmiotów, które nie mają dostępu do innych form pozyskania kapitału.

Rada Przedsiębiorczości z niepokojem obserwuje rosnące w ostatnim okresie ryzyko zmniejszenia się potencjału sektora bankowego do kredytowania polskiej gospodarki jako skutku stosowania nieprawidłowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wobec banków.

W celu przyspieszenia wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 należy stworzyć zachęty dla zwiększenia skali prywatnych inwestycji, w tym inwestycji w projekty dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, ochrony wody i efektywności jej wykorzystania, poprawy efektywności wytwarzania energii, jej magazynowania, dystrybucji i wykorzystywania.

Polskiej gospodarce i przedsiębiorstwom potrzebne są zwiększone inwestycje wzmacniające potencjał rozwojowy i dające szansę na unowocześnienie aparatu wytwórczego oraz budowę nowoczesnej infrastruktury.

Czytaj także: Apel Rady Przedsiębiorczości w związku z udziałem partnerów gospodarczych w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy

Dlatego Rada Przedsiębiorczości uważa za uzasadnione:

– zmniejszenie obciążeń fiskalnych stosowanych wobec banków, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby stworzenia podatkowych bodźców dla instytucji finansowych w celu zwiększenia kredytowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i przekształcenia ich sposobu działania w kierunku bardziej zrównoważonej ekonomii,

– odstąpienie od coraz częstszej praktyki regulatorów polegającej na stosowaniu podwójnego opodatkowania poprzez naliczanie podatku dochodowego od podatków sektorowych,

– podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie pytań skierowanych do niego na kanwie procesów dotyczących kredytów frankowych, z uwzględnieniem znaczenia ekonomicznego takich podstawowych pojęć jak stopa procentowa, kurs walutowy i odpłatność za kapitał, które mają znaczenie dla stabilności i pewności całego obrotu gospodarczego,

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości: płaca minimalna musi być przewidywalna oraz bezpieczna społecznie i gospodarczo

– wprowadzenie nowych instrumentów umożliwiających wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji jako narzędzi ułatwiających dostęp do kredytu restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorców,

– usprawnienie instrumentów umożliwiających restrukturyzację finansową zadłużonych przedsiębiorstw oraz pozwalających na zmniejszenie portfela złych kredytów w bankach, w szczególności poprzez udrożnienie restrukturyzacji sądowej przy okazji implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy.

Niepodjęcie działań służących zwiększeniu finansowania inwestycji na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw i unowocześniania gospodarki, może spowodować zaprzepaszczenie dorobku ostatnich 30 lat i utratę szansy rozwojowej dla młodszych generacji Polaków.

Rada Przedsiębiorczości podpisy, 3.03.2021
Źródło: Business Centre Club / BCC