IT@BANK 2016: Antyfraud w czasie rzeczywistym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość elektroniczna była, jest i będzie narażona na ataki, których celem jest uzyskanie korzyści finansowych. Ich wykrywanie w czasie rzeczywistym pozwala istotnie zmniejszyć zarówno straty, jak i koszty obsługi klienta. Wystarczy szybka analiza, ile kosztuje każdy z banków system autoryzacji transakcji za pomocą SMS premium.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa wiedzą, że nie ma 100% skutecznych metod ochrony przed cyberatakami. Aby zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez klientów, instytucje finansowe, obok nieustannej poprawy własnych zabezpieczeń i edukacji użytkowników, stosują różne rozwiązania minimalizujące skutki ataków. Jednym z powszechnie wykorzystywanych rozwiązań są systemy antyfraudowe oraz dodatkowe systemy autoryzacji transakcji.

W większości przypadków współczesne systemy antyfraudowe bazują na logach gromadzonych z webaplikacji oraz danych w bazach banków lub serwisach zewnętrznych. Takie podejście ma kilka istotnych ograniczeń. Po pierwsze, logi przechowują jedynie część informacji o transakcjach użytkownika, nie śledzą natomiast kompleksowo jego zachowania podczas wizyty w systemie bankowości elektronicznej. Po drugie, modyfikacje wzorców wykorzystywanych przez systemy antyfraudowe wymagają ingerencji w strukturę danych, a tym samym modyfikację krytycznych dla banków aplikacji. Niemożliwe jest też w tej sytuacji weryfikowanie transakcji w czasie rzeczywistym. Tymczasem rosną oczekiwania użytkowników bankowości elektronicznej – klient oczekuje natychmiastowej realizacji transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu 100% bezpieczeństwa powierzonych bankowi środków. Banki zmuszone są więc do wprowadzania dodatkowych, kosztownych metod autoryzacji dla niemal wszystkich transakcji, takż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI