Andrzej Oślizło: Rynek systematycznie rośnie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140825.oslizlo.400xWypowiedź dla aleBank.pl: Andrzej Oślizło - Prezes Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors

Andrzej Oślizło: W tej chwili możemy zaobserwować dalszy wzrost rynku hipotecznego. Kredytów od kilku kwartałów udzielanych jest więcej – choć nie jest to czas boomu z roku 2008. Jeżeli spojrzymy na cały rynek to najwięksi pośrednicy zrzeszeni w Związku Firm Doradztwa Finansowego urośli, o 30 proc. zwiększyła się liczba kredytów hipotecznych, w których pośredniczyli – to porównanie wobec drugiego kwartału poprzedniego roku. Trend na całym rynku jest rosnący, najwięksi pośrednicy rosną szybciej. Oznacza to, że klienci potrzebują porady profesjonalnych doradców. Wynika to z tego, że często zmieniają się warunki cenowe banków, marże kredytów w ostatnim okresie rosną. Pomimo tego koszt całkowity finansowania jest atrakcyjny. Program MDM, który wszedł od początku tego roku wymaga porady. Klienci muszą podjąć decyzję czy finansować i kupować mieszkania na rynku pierwotnym z wykorzystaniem programu, czy na rynku wtórnym. Zatem rola doradców na rynku hipotecznym rośnie, klienci potrzebują tego typu porady.

Maciej Małek:  Wspomniał pan o potrzebie profesjonalnego doradztwa stąd jak rozumiem opracowanie zestawu dobrych praktyk. Co to powinno przynieść – myślę o Rekomendacji – dla rynku – jego funkcjonowania, standardów?

AO: Jest to pierwsza próba samoregulacji branży, która, jak wynika z danych, jest duża. 2 na 5 kredytów są udzielane za pośrednictwem największych firm zrzeszonych w ZFDFie. Jeżeli spojrzymy na cały sektor pośrednictwa to prawie co drugi kredyt przechodzi przez ręce pośredników. Ta branża nie jest uregulowana. Jest na tyle dojrzała, że wymaga pewnych ram regulacyjnych. Wpisuje się to w szerszy kontekst dyrektywy MCD – dyrektywy unijnej, do której musimy się dostosować w perspektywie dwóch lat. Na rynku działają zarówno podmioty profesjonalne, jak i podmioty, które traktują tę działalność bardziej okazjonalnie, jako działalność uzupełniającą. Największe firmy dzielą się w tej chwili doświadczeniami, które zdobyły na rynku. Spisały też zestaw standardów, które będą pomocne zarówno klientom, jak i mniejszym firmom. Mogą one poprawić jakość funkcjonowania rynku.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Andrzej Oślizło: Rynek systematycznie rośnie

www.aleBank.pl