Analitycy BESI o bankach: Alior, Millenium, Getin Noble Bank

Analitycy BESI o bankach: Alior, Millenium, Getin Noble Bank
Fot. stock.adobe.com/sdecoret
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W raporcie z 10 października BESI potwierdził swoją rekomendację SPRZEDAWAJ dla Alior Banku. Cena docelowa akcji została zmniejszona do 60 PLN (z 73 PLN), co stanowi spadek o 23 proc.

BESI obniża prognozy zysku netto na 2014E/2015E/2016E, odpowiednio o 8 proc./25 proc./28 proc., pod wpływem zakładanego niższego poziomu akcji kredytowe, wyższego kosztu ryzyka związanego  niż zakładany wcześniej oraz efektów obniżenia stóp procentowych. Prognozy analityków na lata 2014/2015/2016 dotyczące zysku netto są o 24 proc./29 proc./37 proc. poniżej konsensusu BBG.

BESI obawia się, że koszt ryzyka w 3Q14 wzrośnie ze względu na prawdopodobną konieczność zwiększenia rezerw IBNR oraz odpis aktualizacyjny na Polbitę (38 mln PLN, zgodnie z zawiadomieniem o obniżeniu wyniku finansowego wydanym w sierpniu 2014). Analitycy nadal uważają, że największe potencjalne ryzyko tkwi w jakości portfela kredytowego Alior Banku. Wydaje się, że ponad 3% wzrost PKB nie łagodzi problemu i Alior powinien odnotować wyższy koszt ryzyka na poziomie 314 bps w trzecim kwartale.

Szczegóły.

Bank Millenium

W raporcie z 10 października BESI podnosi rekomendację dla Banku Millennium z Neutralnej na KUPUJ, przy nowej cenie docelowej akcji wynoszącej 10,0 PLN (wcześniej 8,8 PLN). BESI wnosi jedynie drobne korekty (+/- 4 proc.) do swoich prognoz dochodów dla MIL na lata 2014E-2016E, pomimo gorszych perspektyw dla branży (niższe założenia dotyczące stóp procentowych i słabsza akcja kredytowa). BESI uważa, że MIL wyjdzie z tej sytuacji stosunkowo obronną ręką, głównie dzięki dochodom generowanym z nowo sprzedawanych kredytów gotówkowych. Wyższa wycena analityków odzwierciedla zakładany niższy koszt kapitału własnego na poziomie 8,2 proc. (wcześniej 9,4 proc.) pod wpływem niższej zakładanej stopy zwrotu wolnej od ryzyka (RFR), przy spadku rentowności obligacji w Polsce.

Kwartalny wzrost kredytów konsumpcyjnych na poziomie 300 mln PLN (600 mln PLN nowej sprzedaży pomniejszonej o amortyzację) zwiększa przychody MIL z tytułu odsetek o ok. 10 mln PLN w ujęciu kwartalnym. Jeśli MIL utrzyma sprzedaż na poziomie 600 mln PLN na kwartał, jego wynik z tytułu odsetek netto w 3Q15 będzie o 40 mln PLN wyższy niż w 3Q14, tylko z powodu wyższej wartości bilansowej z tytułu kredytów konsumpcyjnych – to dużo w porównaniu z zyskiem netto banku, który przykładowo za 2Q14, który wyniósł 164 mln PLN.

Szczegóły.

Getin Noble Bank

W raporcie z 10 października BESI obniża rekomendację dla Getin Noble Banku z Neutralnej na SPRZEDAWAJ, przy nowej cenie docelowej akcji 2,0 PLN (wcześniej 3,2 PLN). BESI obniża swoje prognozy wyniku przed opodatkowaniem na okres 2014-2016 o odpowiednio 30 proc./46 proc./37 proc. w wyniku obniżenia się oczekiwanego wzrostu bilansowego w związku z ograniczoną pozycją kapitałową GNB, bardziej konserwatywnych założeń dotyczących przeszacowania depozytów po rozczarowującym 2Q14 i silnego negatywnego wpływu niższych stóp procentowych (zwłaszcza stopy lombardowej). Choć analitycy sądzą, że kierunek zmian bilansowych jest dobry, to uważają że będzie to długotrwały proces. Zdaniem analityków GNB uczy się na własnej skórze, że bankowość to biznes bardziej bilansowy niż transakcyjny. W tym raporcie BESI opiera się na założeniu, że GNB nie będzie w stanie przeszacować swoich depozytów ze względu na nieprzewidywalność swojej bazy klientów depozytowych, stąd prognozy zysku netto GNB na 2015E/2016E przygotowane przez BESI są 25 proc./33 proc. poniżej konsensusu BBG.

Szczegóły.

Kamil Stolarski
Analityk
BESI