Alior Bank: ugoda związana z rozliczeniem nabycia części BPH. Dostanie 94,3 mln zł

Alior Bank: ugoda związana z rozliczeniem nabycia części BPH. Dostanie 94,3 mln zł
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank zawarł ugodę dotyczącą transakcji nabycia części BPH poprzez podział przez wydzielenie.

Na podstawie ugody sprzedający zobowiązali się zapłacić Aliorowi kwotę 94,3 mln zł. #Alior #AliorBank #BPH

Alior Bank zawarł ugodę z Bankiem BPH (BPH), GE Investments Poland (GEIP), DRB Holdings B.V. (DRB Holdings) oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (SAFE) (GEIP, DRB Holdings i SAFE.

Na podstawie ugody sprzedający zobowiązali się zapłacić Aliorowi kwotę 94,3 mln zł, zaś Alior potwierdził, że z chwilą uzyskania tej kwoty nie będzie podnosić określonych roszczeń dotyczących rozliczenia nabycia części działalności BPH.

Czego dotyczy ugoda?

Przedmiotem ugody jest rozliczenie nabycia części działalności BPH oraz niektórych innych roszczeń, kosztów i płatności związanych z transakcją.

„Ugoda dotyczy następujących umów zawartych przez bank: (i) umowy z dnia 31 marca 2016 r. między bankiem a sprzedającymi – umowy sprzedaży akcji i podziału, (ii) umowy z dnia 1 kwietnia 2016 r. między bankiem a BPH ze wsparciem sprzedających – umowy o współpracy przed podziałem oraz (iii) umowy z dnia 17 października 2016 r. między bankiem a BPH – umowy o realizacji podziału oraz o współpracy po podziale, a także podziału BPH przez wydzielenie” – czytamy w komunikacie.

Ugoda bez wpływu na wynik finansowy banku

Podpisanie ugody nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy banku oraz nie wpływa na sposób rozliczenia ceny nabycia części działalności BPH w księgach banku, gdyż kwota zapłaty przewidziana w ugodzie odpowiada kwocie należności z tytułu rozliczenia zakupu wydzielonej części Banku BPH w księgach banku, ujawnionej w raporcie grupy kapitałowej Alior Banku za III kwartał 2017 r., zaznaczono również.

W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku S.A. „Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce” – podkreśliła instytucja.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

Źródło: ISBnews