Alior Bank nie planuje wycofywać kredytów hipotecznych o zmiennej stopie opartej o WIBOR

Alior Bank nie planuje wycofywać kredytów hipotecznych o zmiennej stopie opartej o WIBOR
Grzegorz Olszewski. Zdjęcia: Justyna Radzymińska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank nie planuje wycofywać z oferty kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, opartej o WIBOR, poinformował prezes banku Grzegorz Olszewski. Taką decyzję niedawno podjął ING Bank Śląski, który wstrzymał sprzedaż kredytów powiązanych z WIBOR-em i oferuje klientom jedynie kredyty oparte na stopie stałej.

Alior Bank ma bardzo dobry mix aktywów na okres wysokich stóp procentowych. W ostatnich latach przykładaliśmy dużą wagę do poprawy jakości naszego portfela. Jesteśmy liderem rynku ratalnego. W okresie wysokich stóp procentowych daje nam to przewagę w stosunku do konkurencji, co widać choćby po generowanej przez nas marży odsetkowej netto” – powiedział prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

Spowolnienie w sprzedaży kredytów hipotecznych

Przyznał jednak, że bank notuje wyraźne spowolnienie w sprzedaży kredytów hipotecznych i tutaj, ze względu na wysokie stopy procentowe, trudno spodziewać się poprawy.

„Nie zakładam, że w kredytach hipotecznych sytuacja zmieni się diametralnie, bo poziom stóp procentowych w przyszłym roku może utrzymać się na poziomie zbliżonym do obecnego. Więc i zdolność kredytowa może być na podobnym, co teraz poziomie. Sytuacja w tym zakresie może się zmienić w przypadku zmiany podejścia KNF do nałożonego przez tę instytucję obowiązku uwzględniania przez banki dodatkowego 5 proc. buforu przy ocenie zdolności kredytowej klientów. Jeśli nadzór podejmie w tym zakresie decyzję, będziemy reagować” – stwierdził Olszewski.

Dodał, że Alior Bank nie planuje wycofywania z oferty kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, opartej o WIBOR.

„Należy pamiętać, że kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową generują dla sektora bankowego dodatkowe ryzyko związane z wcześniejszymi spłatami, może się to wiązać z dodatkowymi, wysokimi kosztami dla banków. Jeśli zaś chodzi o nasze podejście do stawki WIBOR, to traktujemy ją jako wskaźnik wiodący, zgodny z unijnym rozporządzeniem dotyczącym metod ustalania wskaźników referencyjnych. Jego administratorem jest GPW Benchmark” – wyjaśnił prezes Alior Banku.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą mapą drogową, w przyszłości zamierzamy sukcesywnie udostępniać produkty oparte o WIRON.

Pozytywny wpływ wakacji kredytowych na jakość portfela kredytów hipotecznych

Stwierdził, że obecnie wakacje kredytowe mają pozytywny wpływ na jakość portfela kredytów hipotecznych, a tym samym i na koszty ryzyka banku.

„My mamy stosunkowo młody portfel. Z punktu widzenia kosztów ryzyka mamy więc pozytywny efekt, choć nie na tyle, aby zrekompensował straty wynikające z rezerw, jakie musieliśmy zawiązać z powodu wprowadzenia wakacji kredytowych. Generalnie jednak cały portfel kredytów hipotecznych w Polsce jest wysokiej jakości. Hipoteki zawsze były obsługiwane lepiej, niż inne kredyty, więc nie mam obaw, że jakość portfela nagle wyraźnie się pogorszy” – powiedział Olszewski i dodał, że będzie także przeciwdziałać temu silny rynek pracy w naszym kraju.

Dobra spłacalność kredytów ratalnych

Prezes Alior Banku powiedział także, że bank nie obawia się o portfel kredytów ratalnych, bo ich spłacalność jest na wysokim poziomie, porównywalnym z poziomem obsługi kredytów hipotecznych. Wynika to z niskiej kwoty takiej pożyczki i krótkiego okresu spłaty.

Kredyty ratalne, w których udział Alior Banku wynosi ponad 18 proc., dają bankowi możliwość poznania klienta.

„Wchodząc na rynek ratalny, oferujemy klientowi kredyt na mniejszą kwotę. Poznajemy go, a w dalszym okresie spełniamy potrzeby w zakresie większych kredytów gotówkowych. Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta. Z czasem coraz lepiej poznajemy historię jego relacji z bankiem. Wiadomo, że może dochodzić do sytuacji szczególnych, wynikających np. z możliwości utraty pracy, zdarzeń losowych czy wzrostu stóp procentowych. To może powodować problemy z obsługą kredytów. Ale takie sytuacje uwzględniamy w kosztach kredytu” – powiedział prezes Aliora.

Alior Bank planuje rozwijać finansowanie przedsiębiorstw

Stwierdził także, że bank chce rozwijać finansowanie przedsiębiorstw i w tym celu w Aliorze rozpoczęto pracę nad modernizacją całego procesu obsługi klientów z obszaru biznesowego.

„Chodzi o zmiany w zakresie nowych technologii. Pracujemy nad wdrożeniem nowej bankowości internetowej i nowej bankowości mobilnej przeznaczonej do obsługi biznesu. Drugi obszar to obszar kredytowy. Pracujemy nad usprawnieniem procesów. Pierwsze pozytywne zmiany już zauważyliśmy. Wróciliśmy do trendu wzrostowego w obszarze klienta biznesowego, będziemy go kontynuować. Apetyt na kredyt w tym segmencie będzie bowiem większy, niż apetyt na kredyt w przypadku klienta detalicznego” – powiedział Grzegorz Olszewski.

Alior Bank w segmencie klienta biznesowego w III kw. 2022 r. odnotował poprawę jakości portfela kredytowego, a co za tym idzie wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL. Towarzyszy temu optymalizacja bazy klientów.

„Będziemy selektywnie podchodzić do finansowania firm. Szukamy sektorów generujących najmniejsze ryzyko, mogące dać nam największą wartość z punktu widzenia wyniku. Jednym z przykładów jest sektor energetyczny, który będzie się zmieniał i rozwijał w najbliższych latach” – powiedział prezes Aliora.

Koszt ryzyka rośnie

Dodał także, że choć koszt ryzyka rośnie, to jednak nie w stopniu, jakiego można się było spodziewać przy takiej skali wzrostu stóp procentowych oraz takim wzroście kosztów finansowania.

„Dlatego, ze względu na wynik odsetkowy, nadal w większym stopniu odczuwamy pozytywne efekty wzrostu stóp procentowych niż negatywne efekty związane ze wzrostem kosztów ryzyka. Oczywiście, obawiamy się pogorszenia w każdym obszarze. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie banku to zarządzanie ryzykiem i to w taki sposób, aby koszty ryzyka były zdecydowanie niższe od wpływów z prowadzonej działalności. W obecnej sytuacji szukamy luk i szans tam, gdzie apetyt na kredyt rośnie, a problemy wynikające ze spowolnienia czy wysokich cen energii nie powodują zagrożenia, że kredytobiorca wpadnie w poważne kłopoty” – powiedział Grzegorz Olszewski. 

Źródło: Marek Siudaj, PAP BIZNES