Akademia: Inwestycje bidowlane a zrównoważone kształtowanie przestrzeni miejskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nowak.poncyliusz.katarzyna.01.100xKształtowanie przestrzeni miejskiej jest procesem wieloaspektowym, angażującym wiele grup zawodowych. Procesem tym bardziej skomplikowanym, im więcej grup interesów jest zaangażowanych, im dłużej trwa i im większy wpływ wywiera na społeczeństwo lokalne.

Katarzyna Nowak-Poncyliusz
Kierownik Działu Eksploatacji i Rozwoju Centrum AMRON

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa lokalnego, według założeń stanowić powinien trzon wszelkich zamierzeń inwestorskich, które dzięki jasnym regułom zapisanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dalej jako mpzp) realizowane byłyby zgodnie z polityką planistyczną i urbanizacyjną każdej miejscowości.

W Polsce mamy 20 miast, w których liczba ludności przekracza 200 tysięcy, a 5 największych z nich w ciągu ostatniego stulecia zwiększyło liczbę ludności średnio pięciokrotnie. Przyjmując, że największe możliwości pozyskiwania inwestycji mają ośrodki największe, planiści, a przede wszystkim gospodarze tych ośrodków, powinni kłaść szczególny nacisk właśnie na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak zatem wygląda pokrycie kraju miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? W 2005 roku mpzp obejmowały niecałe 20 proc. powierzchni kraju, a w połowie roku 2009 wartość ta szacowana jest na 35 proc. Sytuacja w największych miastach Polski pod względem gotowych planów przedstawia się następująco:

 • Warszawa: 19,5 proc. powierzchni miasta – zgodnie z planami na rok bieżący i przyszły; do końca 2010 roku liczba ta ma wzrosnąć do 25 proc.
 • Kraków: 15,4 proc.
 • Wrocław: 32 proc.
 • Lublin: 44 proc.
 • Gdańsk: 57 proc.

W świetle powyższych danych oraz mając na uwadze fakt, że mpzp często obejmują tylko poszczególne skrawki obszarów gmin, dochodzimy do wniosku, że dbałość o ład przestrzenny w polskich ośrodkach miejskich nie należy do kwestii priorytetowych.To z kolei wpływa w sposób bezpośredni oraz pośredni na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI