Akademia Edukacji Ekonomicznej „JUNIOR”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bs.skierniewice.02.400x102Działalność Banku nie ogranicza się jedynie do działalności stricte finansowej. Jest to podmiot, który dostrzega potrzebę włączania się i wspierania lokalnych inicjatyw o charakterze prospołecznym. Bank postanowił objąć mecenatem edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży, dzięki temu powstała Akademia Edukacji Ekonomicznej "JUNIOR".

Cele Akademii JUNIOR:

 • promowanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy,
 • wsparcie systemu edukacji poprzez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi podnoszenia świadomości finansowej dzieci i młodzieży,
 • szeroko pojęta edukacja w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii oraz promocja postaw przedsiębiorczych,
 • kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
 • zapoznanie z historią pieniądza, bankowości, instrumentów finansowych,
 • nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania, kształtowania właściwych nawyków konsumenckich.

Akademia JUNIOR zaprosiła do współpracy ekspertów. Poniżej przedstawiamy skład kapituły, która roztaczać będzie opiekę nad merytoryczną częścią przedsięwzięcia.

 1. Pani Jadwiga Siennicka – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Skierniewicach – Przewodnicząca Kapituły
 2. Pani dr Iwa Kuchciak – Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 3. Pani Lidia Radzikowska – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach

Partnerzy projektu:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach

Źródło: www.bsskierniewice.pl