AGRO TUW ‒ nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

AGRO TUW ‒ nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych
Daniel Zahorenko, Źródło: AGRO TUW.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
21 lutego 2022 roku zarejestrowano AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Nowy podmiot będzie centralną częścią reformy rządowego systemu ubezpieczeń rolnych, poinformował Ubezpieczyciel.

1 marca AGRO TUW rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych.

System będzie także kładł większy nacisk na edukację i upowszechnianie ubezpieczania się wśród rolników przy wykorzystaniu wzajemności ubezpieczeniowej

Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie wszystkich ryzyk pogodowych z ryzykiem suszy włącznie oraz transportu plonów rolnych.

Czytaj także: Senat: pilne wprowadzenie zmian Kodeksu postępowania cywilnego zakończone sukcesem rolników i bankowców

Rozszerzony zakres ubezpieczeń AGRO TUW

Przeobrażenie się Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (AGRO TUW) jest następstwem zmian własnościowych.

29 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie udziałów Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Pozyskana liczba udziałów pozwoliła na przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym. FSUSR jest podmiotem istniejącym obok Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na trenie całego kraju

‒ Od 2017 roku w ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia rolne. Zmiany własnościowe jeszcze bardziej wiążą AGRO TUW z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Szczególną atencję kierujemy w stronę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

Niemniej jednak oferta nowego podmiotu pozostanie kompleksowa i obejmie ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, podróżne, dla małych i średnich firm, dla korporacji.

Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na trenie całego kraju. Planujemy wykorzystanie potencjału pracowników instytucji okołorolnych, ich doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, jak i likwidacji szkód. Te prace już się toczą i podpisywane są kolejne umowy – mówi Daniel Zahorenko, wiceprezes AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czytaj także: Polski Ład: powstanie Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł

Nowy, krajowy system ubezpieczeń dla rolników w oparciu o AGRO TUW

Zmiana nazwy i właściciela towarzystwa to kolejny krok w kierunku upowszechniania ubezpieczeń upraw rolnych wśród rolników. Wokół AGRO TUW będzie budowany nowy system ochrony działalności rolniczej i hodowlanej.

Nowy system ubezpieczeń będzie zawierał korzystną dla rolników ofertę, z dopłatą z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej

Nowa formuła będzie dostosowana do zmian klimatu i nasilających się zagrożeń pogodowych. Obejmie wszystkie możliwe ryzyka włącznie z coraz częściej zagrażającą uprawom suszą, która obecnie w wielu TU jest wyłączona z odpowiedzialności.

Nowy system ubezpieczeń będzie zawierał korzystną dla rolników ofertę, z dopłatą z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej. Umożliwi także natychmiastowe udzielanie pomocy rolnikom. Projekt będzie realizowany z wydatnym wsparciem budżetu państwa.

System będzie także kładł większy nacisk na edukację i upowszechnianie ubezpieczania się wśród rolników przy wykorzystaniu wzajemności ubezpieczeniowej.  Zmiana systemu ubezpieczeń upraw znalazła się w priorytetach działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Wicepremiera Henryka Kowalczyka.

Start wiosennego sezonu sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych

Wiosną AGRO TUW będzie oferowało rolnikom polisy uprawowe i chroniące zwierzęta gospodarskie, odpowiednio: Bezpieczne uprawy i Bezpieczne zwierzęta. Start wiosennego sezonu sprzedaży dotowanych ubezpieczeń wyznaczono na 1.03.2022 roku. To wcześniej niż w poprzednich latach, ale taka ochrona wynika ze zmian klimatycznych i coraz szybciej rozpoczynającego się okresu wegetacyjnego.

Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie ochrony od wszystkich ryzyk pogodowych oraz transportu plonów rolnych

Ubezpieczeniem będzie można objąć uprawy: zbóż, rzepaku, rzepiku, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, roślin strączkowych i chmielu.

Ochrona będzie dostępna w kilku pakietach, a zabezpieczać uprawy będzie przed gradem, przymrozkami wiosennymi, deszczem nawalnym, lawiną, obsunięciem się ziemi, huraganem, piorunem, suszą, powodzią czy pożarem. Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie ochrony od wszystkich ryzyk pogodowych oraz transportu plonów rolnych.

Czytaj także: Nowe ubezpieczenie dla rolników z dopłatą z budżetu państwa w Generali Agro

Źródło: AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych / AGRO TUW