Agro casco w ramach Generali Agro Ekspert w trzech wariantach

Agro casco w ramach Generali Agro Ekspert w trzech wariantach
Źródło: Generali
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generali Polska wdrożyło odnowiony pakietowy produkt Generali Agro Ekspert. Produkt skierowany jest do posiadaczy maszyn rolniczych, obejmuje ochronę w zakresie agro casco, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, porady prawnej oraz OC usług międzysąsiedzkich, poinformował Ubezpieczyciel.

Agro casco chroni maszyny wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej od szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w wyniku spalenia lub kradzieży.

Najczęściej wybieranym wariantem jest Premium – (…) 85% wszystkich umów ubezpieczenia Agro Ekspert

Ochrona jest świadczona w pełnym zakresie na terenie całego kraju, zarówno w czasie postoju, przejazdu oraz oczywiście podczas pracy maszyny.

Czytaj także: Nowe ubezpieczenie dla rolników z dopłatą z budżetu państwa w Generali Agro

Ochrona w formule all risks

‒ Maszyny rolnicze w ryzyku agro casco są chronione w formule all risks. Oznacza to, że ubezpieczone są wszystkie przyczyny szkód, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych.

To bardzo przyjazna dla klienta formuła ochrony – wystarczy zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, a specjalista z departamentu likwidacji szkód przeanalizuje, czy zdarzenie jest objęte ubezpieczeniem – wyjaśnia Mariusz Gilicki, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych, Generali Agro.

Trzy warianty ubezpieczenia: Prestiż, Premium oraz Komfort

Agro casco w ramach Generali Agro Ekspert jest dostępne w trzech wariantach: Prestiż, Premium oraz Komfort. Warianty różnią się między sobą zakresem ochrony oraz stawką. Najczęściej wybieranym wariantem jest Premium – stanowi on ponad 85% wszystkich umów ubezpieczenia Agro Ekspert.

Wariant Prestiż (…) najwyższe limity odszkodowania oraz pokrycie kosztu maszyny zastępczej w cenie ubezpieczenia

‒ Wariant Premium jest optymalnym połączeniem szerokiego zakresu ochrony ze składką na poziomie akceptowalnym dla naszych klientów. Premium jest najlepszą ofertą dla maszyn samobieżnych, zwłaszcza kombajnów i sieczkarni, w których występuje duże ryzyko szkód spowodowanych przedostaniem się ciała obcego (np. kamienia).

Klienci oczekujący najszerszego zakresu ochrony mają do dyspozycji wariant Prestiż. Jego cechą charakterystyczną są najwyższe limity odszkodowania oraz pokrycie kosztu maszyny zastępczej w cenie ubezpieczenia. Dodatkowo, za szkody z tytułu awarii powstałej w wyniku przedostania się ciała obcego odpowiadamy do wysokości sumy ubezpieczenia maszyny.

W cenie wariantu Prestiż i Premium chronimy również ciągniki rolnicze od ryzyka awarii wewnętrznej wybranych układów. Klientom oczekującym nieco węższego zakresu ochrony lub dysponującym niższym budżetem proponujemy wariant Komfort. Najczęściej wybierają ten wariant posiadacze ciągników rolniczych, maszyn zawieszanych lub innego drobnego sprzętu – tłumaczy Mariusz Gilicki

Czytaj także: Generali Agro: od sierpnia ważne zmiany w ubezpieczeniu OZE

Usługowe wykorzystanie maszyn i szkody w szybach w zakresie podstawowym

W odnowionym produkcie Generali rozszerzyło podstawowy zakres ochrony o usługowe wykorzystanie maszyn rolniczych bez dopłaty składki. Do podstawowego zakresu dodano również odpowiedzialność za szkody w szybach. Jest również możliwość podwyższenia limitu na przedostanie się ciała obcego do wnętrza maszyny w ramach wariantu Premium. Dodano również ochronę od uszkodzenia, zniszczenia maszyny w czasie jej transportu.

Naprawy serwisowe są realizowane zwykle w systemie bezgotówkowym, rozliczenia następują bezpośrednio z serwisem

Limit na szkody w przewożonych płodach rolnych został zwiększony do 10 tys. zł. Podwyższono limity odpowiedzialności za uszkodzenia samego ogumienia w ramach wariantów Premium i Prestiż. Udziały własne w ramach wariantu Premium i Prestiż będą zawsze zniesione, a franszyza integralna została usunięta. Opcjonalnie jest również możliwość wykupienia OC usług międzysąsiedzkich z sumą ubezpieczenia 100 tys. zł.

‒ Generali Agro współpracuje z większością polskich serwisów maszyn rolniczych. Dzięki temu może zaoferować najwyższy poziom likwidacji szkód na rynku. Naprawy serwisowe są realizowane zwykle w systemie bezgotówkowym, rozliczenia następują bezpośrednio z serwisem. Ma to oczywiście największe znaczenie w przypadku dużych szkód – podkreśla Mariusz Gilicki.

‒ Przy szkodach o mniejszej wartości, bardzo ceniona przez klientów jest możliwość uzyskania odszkodowania na podstawie rozliczenia kosztorysowego i samodzielna naprawa uszkodzonej maszyny.

Aby utrzymać najwyższy na rynku standard likwidacji szkód, zdecydowaliśmy się podnieść stawkę za roboczogodzinę naliczaną w kosztorysach do 90 zł netto ‒ dodaje.

Źródło: Generali Agro