Agnieszka Domaradzka Członkiem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującym zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

Agnieszka Domaradzka Członkiem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującym zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
Agnieszka Domaradzka, Członek Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., nadzorująca zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Źródło: Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej "Bank") informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2020 r., na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357, t.j. ze zm.), jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Pani Agnieszce Domaradzkiej funkcji Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

#AgnieszkaDomaradzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem #CzłonekZarządu @BankPekaoSA

Tym samym zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 20 listopada 2019 r. z chwilą wyrażenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego tj. z dniem 13 sierpnia 2020 r. Pani Agnieszka Domaradzka obejmuje funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Życiorys Pani Agnieszki Domaradzkiej

Pani Agnieszka Domaradzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Uczestniczyła w tworzeniu, rozwoju i restrukturyzacji kilku banków oraz w fuzjach i przejęciach.

Karierę rozpoczynała jako analityk kredytowy w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie pracowała jako zastępca dyrektora departamentu kredytów w Hypo-Bank (Polska) S.A. oraz dyrektor departamentu kredytów w Bangesellschaft Berlin (Polska) S.A.

W latach 2002-2008 zarządzała ryzykiem kredytowym w Pionie Bankowości Korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A., współtworząc silną, relacyjną bankowość korporacyjną.

W latach 2009-2014 Wiceprezes ds. ryzyka kredytowego w Nordea Bank Polska S.A. – zbudowała organizację kredytową, która stanowiła jedną z ważnych przewag konkurencyjnych przedmiotowego banku. Dzięki bardzo dobrej współpracy Pionu Kredytów z jednostkami biznesowymi bank stworzył portfel kredytowy o ponadprzeciętnej jakości.

Jako Wiceprezes odpowiedzialna za ryzyko współtworzyła PKO Bank Hipoteczny S.A. do czasu rozpoczęcia przez ten Bank działalności operacyjnej.

Ukończyła z wyróżnieniem Executive MBA zorganizowane przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Erasmus University, Rotterdam. Absolwentka SGH, Wydziału Handlu Zagranicznego oraz stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu.

Odbyła szereg staży w zagranicznych instytucjach finansowych w tym Nordea Bank Finland AB, w Allbank AG, Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG w Berlinie i Monachium, Bankgesellschaft Berlin AG oraz w Berlin – Hyp AG.

Uczestniczyła w wielu programach dla menadżerów wyższego szczebla w tym m.in. „Advance Leadership and Management Program” zorganizowany przez GFKM we współpracy z IAE AIX-em Provance Graduete School of Management oraz programach organizowanych przez Grupę Nordea.

Członek Zarządu Banku od listopada 2019 r. Pani Agnieszka Domaradzka spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Źródło: PAP BIZNES