Agencja Fitch obniżyła część ratingów Getin Noble Bank, ogłosiła też decyzję ws. BOŚ Banku, Alior Banku, mBanku, Pekao, Banku Millennium, Santandera i ING

Agencja Fitch obniżyła część ratingów Getin Noble Bank, ogłosiła też decyzję ws. BOŚ Banku, Alior Banku, mBanku, Pekao, Banku Millennium, Santandera i ING
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja Fitch zdecydowała o obniżeniu części ratingów Getin Noble Banku, w tym długoterminowy rating Issuer Default (IDR) został zmniejszony z poziomu B- do CCC+ - poinformował Getin Noble Bank w komunikacie.
Agencja #Fitch zdecydowała o obniżeniu części ratingów #GetinNobleBank, ogłosiła też decyzje ws. @BOS__Bank, @mBankpl, @AliorBankSA, @BankPekaoSA, @BankMillennium, @SantanderBankPL i @ING__Polska

Agencja Fitch obniżyła ratingi Getin Noble Banku dla:

• oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B- do CCC+;

• oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: B do C;

• oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: BB-(pol) do B+(pol);

• oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: b- do ccc+.

Jednocześnie agencja Fitch potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

• oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol);

• oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: „5”;

• minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: „No Floor”.

Jako główne czynniki podjętej decyzji o zmianie oceny ratingowej Getin Noble Banku agencja Fitch wskazała naruszenie normy kapitałowej (łącznego współczynnika kapitałowego powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu CRR) oraz zaraportowanie po raz kolejny straty finansowej.

Agencja podała, że naruszenie normy kapitałowej było spowodowane wzrostem wartości aktywów ważonych ryzykiem związanej bezpośrednio z aprecjacją wartości franka szwajcarskiego w połączeniu z niekorzystnym przeszacowaniem wartości portfela polskich obligacji skarbowych wywołanego wzrostem ich rentowności.

Z kolei Getin Noble Bank zwraca uwagę, iż skala zaburzeń w skali makro wywołana przez rozprzestrzenianie się koronawirusa Covid-19 przekłada się na bezprecedensową zmienność na rynkach finansowych, w tym wolatylność kursów walut i rentowność instrumentów finansowych.

„Skala tej zmienności jest na tyle istotna, iż może decydować w najbliższym czasie o wysokiej zmienności poziomu współczynnika kapitałowego banku” – napisano w komunikacie Getin Noble Banku.

Fitch zmienił perspektywę ratingów Banku Ochrony Środowiska do negatywnej

Agencja Fitch zmieniła także perspektywę ratingów Banku Ochrony Środowiska do negatywnej ze stabilnej – poinformował BOŚ w komunikacie. Jednocześnie agencja potwierdziła ratingi BOŚ z wyjątkiem ratingu obligacji podporządkowanych, który został obniżony do BB z BB+.

Poniżej oceny ratingowe Fitch dla BOŚ:

* Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został potwierdzony na poziomie ‘BB-’, perspektywa zmieniona na negatywną ze stabilnej;

* Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) potwierdzony na poziomie ‘B’;

* Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) potwierdzony na poziomie ‘BBB-(pol), perspektywa zmieniona na negatywną ze stabilnej;

* Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) potwierdzony na poziomie ‘F3(pol)’;

* Rating wsparcia (Support Rating) został utrzymany na poziomie ‘4′;

* Rating wsparcia (Support Rating Floor) utrzymany na poziomie ‘B’;

* Rating indywidualny (Viability Rating) został potwierdzony na poziomie ‘bb-’;

* Krajowy rating długoterminowy dla obligacji (senior unsecured) został potwierdzony na poziomie ‘BBB-(pol)’;

* Krajowy rating krótkoterminowy obligacji (short-term senior unsecured) został potwierdzony na poziomie ‘F3 (pol)’;

* Rating dla obligacji podporządkowanych (subordinated) został obniżony do ‘BB (pol) z ‘BB+(pol)’.

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w związku z epidemią koronawirusa w Europie. Agencja stwierdziła, iż mimo że ostateczne ekonomiczne konsekwencje epidemii koronowirusa nie są znane, to mogą mieć wpływ na profil kredytowy banku. 

Fitch zmienił perspektywę ratingów Alior Banku do negatywnej ze stabilnej

Agencja Fitch zmieniła także perspektywę ratingów Alior Banku do negatywnej ze stabilnej – poinformował bank w komunikacie. Jednocześnie Fitch podtrzymał dotychczasowe długo- i krótkoterminowe oceny ratingowe Alior Banku.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Fitch, decyzja o zmianie perspektywy ratingowej Alior Banku spowodowana jest sytuacją ekonomiczną związaną z koronawirusem i jego potencjalnymi skutkami dla sektora, gospodarki oraz klientów Alior Banku.

Pełna lista ocen ratingowych nadanych przez Fitch:

* Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR) ‘BB’, perspektywa negatywna;

* Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR) ‘B’;

* Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating) ‘BBB+(pol)’, perspektywa negatywna;

* Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating) ‘F1(pol)’;

* Viability Rating (VR) ‘bb’;

* Rating wsparcia (Support Rating) ‘5′;

* Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor) ‘No Floor’. 

Fitch potwierdził ratingi mBanku i usunął je z listy obserwacyjnej

Agencja Fitch potwierdziła także długoterminowy rating IDR mBanku na poziomie BBB- i rating indywidualny „viability rating” na poziomie bbb-. Jednocześnie agencja usunęła ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym – poinformował mBank w komunikacie.

Perspektywa dla ratingu długoterminowego mBanku jest stabilna.

Usunięcie ratingów mBanku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym odzwierciedla opinię Fitch, że w obecnych warunkach rynkowych sprzedaż mBanku przez Commerzbank AG jest mało prawdopodobna. Wcześniej agencja zakładała, że sprzedaży mBanku towarzyszyć może przeniesienie na jednostkę dominującą ryzyka związanego portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, co miałoby pozytywny wpływ na oceny agencji dotyczące profilu, apetytu na ryzyko, jakości aktywów i bazy kapitałowej mBanku.

„Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, że solidny poziom kapitału mBanku i nadwyżki w stosunku do minimalnych wymogów kapitałowych są wystarczające, aby skompensować skutki przewidywanego spowolnienia polskiej gospodarki bez wywierania znaczącej presji na aktualny poziom ratingów banku” – napisano w komunikacie mBanku. 

Fitch zmienił perspektywę długoterminowego ratingu IDR Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej

Agencja Fitch zmieniła także perspektywę ratingów Banku Pekao do negatywnej ze stabilnej – poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch podtrzymał dotychczasowe długo- i krótkoterminowe oceny ratingowe Banku Pekao.

Zmiana perspektywy ratingu Banku Pekao jest podyktowana obawą, że ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa będą stanowiły średnioterminowe ryzyko dla ratingów polskiego banku.

W opinii analityków Fitch, Pekao wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego z pozycji relatywnej siły, biorąc pod uwagę jego mocne kanały detaliczne i korporacyjne, dobrze zdywersyfikowany portfel kredytów, solidną kapitalizację i mocną płynność dzięki mocnej bazie depozytów.

Fitch potwierdził długoterminowy rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+ oraz viability Rating na poziomie bbb+. Bez zmian pozostały również ratingi krajowe banku.

Fitch potwierdził ratingi i ich perspektywę dla Banku Millennium

Agencja Fitch potwierdziła także ratingi i ich perspektywę dla Banku Millennium – poinformował Fitch w komunikacie. Długoterminowy rating IDR jest nadal na poziomie BBB-, a jego perspektywa jest stabilna. Rating VR został utrzymany na poziomie bbb-.

Analitycy Fitch oceniają, że chociaż Bank Millennium może w efekcie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa pogorszyć swoje wyniki finansowe i jakość aktywów, ale to pogorszenie ma szansę zmieścić się w granicach tolerancji dla obecnych ratingów tego banku. 

Fitch zmienił perspektywę długoterminowego ratingu IDR Santander BP do negatywnej

Agencja Fitch zmieniła również perspektywę ratingów Santander Bank Polska do negatywnej ze stabilnej – poinformował Fitch w komunikacie. Jednocześnie Fitch podtrzymał dotychczasowe długo- i krótkotermonowe oceny ratingowe banku.

Zmiana perspektywy ratingu Santander Bank Polska jest podyktowana obawą, że ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa będą stanowiły średnioterminowe ryzyko dla ratingów banku.

Analitycy obawiają się też, że wsparcie dla polskiego banku ze strony głównego akcjonariusza Banco Santander może słabnąć.

W opinii analityków Fitch, Santander Bank Polska wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego z pozycji relatywnej siły, biorąc pod uwagę jego silne kapitały, silną sieć lokalną, zdrowe finansowanie i profil płynnościowy.

Fitch potwierdził długoterminowy rating IDR Santander Bank Polska na poziomie BBB+ oraz viability Rating na poziomie bbb+. Bez zmian pozostały również ratingi krajowe banku.

Fitch utrzymał rating ING Banku Śląskiego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

Agencja Fitch utrzymała także długoterminowy rating IDR ING Banku Śląskiego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym – poinformował Fitch w komunikacie.

Analitycy Fitch oceniają, że ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa będą stanowiły średnioterminowe ryzyko dla ratingów ING Banku Śląskiego.

Czytaj także: Fitch podnosi rating długoterminowy ING Banku Śląskiego >>>

W opinii analityków Fitch, ING Bank Śląski wchodzi w okres spowolnienia gospodarczego z pozycji relatywnej siły, biorąc pod uwagę jego dobrą jakość aktywów i solidne kapitały, a także umiarkowaną ekspozycję na niezabezpieczone pożyczki detaliczne i sektory cykliczne.

„Oczekujemy, że zarówno jakość aktywów, jak i zyskowność znajdą się pod presją pogarszającego się otoczenia. Zyski banku ucierpią na słabnącym popycie na kredyty, efektach obniżek stóp proc. i wyższych rezerwach na złe pożyczki” – napisano w komunikacie Fitch.

Fitch potwierdził długoterminowy rating IDR ING Bank Śląski na poziomie A+ oraz viability Rating na poziomie bbb+. 

Źródło: PAP BIZNES