Adres majlowy i strona internetowa – każdy przedsiębiorca powinien to mieć?

Adres majlowy i strona internetowa – każdy przedsiębiorca powinien to mieć?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zdaniem Jacka Czecha z Krajowej Izby Gospodarczej ambicją państwa powinno być upowszechnienie umiejętności cyfrowych wśród najmniejszych przedsiębiorców na podobnych zasadach na jakich działa Fundacja Polska Bezgotówkowa promująca płatności bezgotówkowe w mikro i w małych firmach.

#JacekCzech: W upowszechnianiu umiejętności cyfrowych wśród najmniejszych przedsiębiorców, należy skorzystać z wzorów działania wypracowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa #KIG @KPK_PL @bezgotowkowa

Jacek Czech – Dyrektor ds. Rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej – uczestniczył w panelu przygotowanym przez Fundację Polska Bezgotówkowa p.t. ” Nowoczesne technologie, cyfryzacja i obrót bezgotówkowy sojusznikiem w dostępie do kredytu”  podczas konferencji  „Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw” zorganizowanej przez  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Małe firmy nie przygotowane do technologii cyfrowych

Zdaniem  eksperta KIG samo posiadanie urządzeń cyfrowych i dostęp do internetu  nie wystarczą przedsiębiorcom – ważne są jeszcze ich umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, nowymi aplikacjami.

Jacek Czech zauważa, że polski sektor bankowy jest bardzo dobrze zaawansowany technologicznie. Po drugiej stronie są firmy duże i małe. Te pierwsze są znacznie lepiej przygotowane do korzystania z rozwiązań cyfrowych.

Wynika to między innymi z regulacji, które wymusiły na nich dostosowanie się do warunków panujących w cyberprzestrzeni, również w obszarze kontaktów z administracją publiczną i z sektorem finansowym.

Przykład Polski Bezgotówkowej

Natomiast najmniejsze firm, których jest 1,5 mln w naszym kraju mają różnego rodzaju trudności w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.  Polscy mali przedsiębiorcy w porównaniu z ich kolegami z innych krajów europejskich w znikomym stopniu wykorzystają  biznesowe możliwości jakie stwarza technologia cyfrowa.

Przykład Fundacji Polska Bezgotówkowa, która upowszechnia w naszym kraju płatności bezgotówkowe zachęcając przedsiębiorców do instalowania terminali płatniczych pokazuje, że w upowszechnianiu umiejętności cyfrowych wśród najmniejszych przedsiębiorców, należy skorzystać z wzorów działania wypracowanych przez Fundację – twierdzi Jacek Czech.

W jego opinii banki wraz ze swoimi rozwiniętymi działami IT oddalają się od drobnych przedsiębiorców zamiast się do nich zbliżać.

Edukacja cyfrowa przedsiębiorców

Jednak  zdaniem Jacka Czecha nie jest rolą sektora bankowego edukowanie przedsiębiorców.  Uważa on, że jest to zadanie państwa.

Przedstawiciel KIG przypomina dyrektywę usługowa, która powinna być wdrożona we wszystkich krajach Unii Europejskiej, i która zakłada, że każdy przedsiębiorca powinien mieć adres majlowy i stronę internetową.

Jacek Czech chciałby aby instytucje państwowe podjęły działania, które sprzyjałyby upowszechnianiu się umiejętności cyfrowych wśród przedsiębiorców.

Źródło: aleBank.pl